Mitä?

Arvioi yksikkösi käytäntöjä palautumisen näkökulmasta laskurin kysymysten perusteella. Palautumislaskuri soveltuu nykytilanteen arviointiin ja oman kehittämistyön suunnitteluun yksikössä, jossa on samanlaiset työkäytännöt. Sitä kannattaa hyödyntää osana vuosittaista riskien arviointia ja työterveysyhteistyötä. 

Kenelle?

Yksikön esihenkilölle yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Hyödyt?

Laskuri auttaa ymmärtämään palautumiseen liittyviä haasteita yksikössä ja varmistamaan, että yksikön käytännöt tukevat palautumista ja jaksamista työssä. 

Mitä palautuminen tarkoittaa käytännössä?

Palautuminen työssä syntyvästä kuormituksesta edistää terveyttä ja työkykyä.

 • Palautuessa elimistössä käynnistyy monia fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja vahvistavia prosesseja.  
 • Työajalla palautumista edistävät kohtuullinen työmäärä ja -tahti, työn tauotus, toimivat työtilat, työvälineet- ja -prosessit, ruokailu sekä hyvä yhteishenki.
 • Vapaa-ajalla palautumista edistävät henkinen irrottautuminen työstä, rentoutuminen, hyvät ihmissuhteet, itsensä kehittäminen, riittävä uni sekä terveelliset elämäntavat.  
 • Kyky keskittyä, rentoutua ja nauttia kertovat onnistuneesta palautumisesta.  

Mitä palautumislaskurista saa?

Laskurista saa välittömän palautteen oman yksikön tilanteesta. Menetelmä tarjoaa tulosten perusteella keinokortteja, joiden avulla voidaan kehittää palautumiskäytäntöjä

Palautumislaskuri auttaa

 • ymmärtämään palautumiseen liittyviä haasteita omassa yksikössä.
 • selvittämään tukevatko työpaikan käytännöt työssä palautumista ja jaksamista.
 • arvioimaan kehittämistarpeita oman yksikön näkökulmasta.

Keinokortteja on viisi:

 1. Palautumisen tukeminen työpäivän aikana (pdf)
 2. Palautumisen edistäminen kehityskeskustelujen avulla (pdf)  
 3. Työaikoihin liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja työsidonnaisuuden vähentäminen (pdf)
 4. Hyvinvoinnin ja palautumisen edistäminen vuorotyössä (pdf)
 5. Eettisen kuormituksen hallinta (pdf)  

Palautumislaskurin hyödyntäminen

Arviointiin tarvitaan yksikön esihenkilö ja henkilöstön edustajia, mieluiten useampi. Kehittämistoimista on hyvä sopia yhdessä koko yksikön kanssa.

Tuloksia voivat hyödyntää myös ylemmät esihenkilöt, työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto. Heihin kannattaa olla yhteydessä kehittämistoimien käynnistämisessä ja toteuttamisessa.

Sote-alan palautumislaskuria kannattaa käyttää vuosittaisen riskinarvioinnin yhteydessä. Se voidaan uusia toteutettujen kehittämistoimien jälkeen niiden onnistumisen arvioimiseksi. 

Tietosuoja

Annetut vastaukset tallentuvat Työterveyslaitoksen Surveypal-palveluun. Vastaajaorganisaatioita tai yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Työterveyslaitoksen asiantuntijat käyttävät tallentuvia tietoja ryhmätasolla palautumiseen liittyvien käytäntöjen kuvaamiseen eri toimialoilla. Tietoja hyödynnetään Työterveyslaitoksen viestinnässä, ja niitä voidaan raportoida kuvailevina jakaumina esim. Työterveyslaitoksen verkkosivuilla. Sote-alan palautumislaskuriin vastaaminen toimii suostumuksena tietojen hyödyntämiseksi edellä kuvatulla tavalla.