Mitä?

Aloita Työpaikan resilienssityökalusarjan hyödyntäminen tekemällä Työpaikan resilienssitesti. Testi antaa tilannekatsauksen työyhteisön organisaatioresilienssin tilasta ja suosittelee, mikä työkalusarjan osa kannattaa tehdä seuraavaksi. 

Kenelle?

Ohjaajana voi toimia esimerkiksi johtaja, esihenkilö tai turvallisuus-, strategia- tai HR-ammattilainen.

Hyödyt?

Saat käsityksen resilienssin nykytilanteesta ja suosituksen siitä, kannattaako organisaatiossa kehittää ensisijaisesti yhteistyötä, päätöksentekoa vai uhkiin varautumista.  

Testin toteuttaminen työyhteisön kanssa

  • Tehkää testi keskustellen yhdessä kustakin kysymyksestä. Yhteisellä keskustelulla voidaan löytää keinoja työn, prosessien, työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi. Yhteisestä keskustelusta ja kehittämiskohteiden tunnistamisesta edetään toimenpiteiden ideointiin ja  toimenpiteistä sopimiseen.
  • Jakakaa tarvittaessa iso ryhmä 3-5 hengen pienryhmiin. Pienryhmässä on mahdollista keskustella luottamuksellisesti muutosvalmiuden eri osa-alueista.
  • Tulostakaa kyselyn yhteenveto talteen itsellenne ja keskustelkaa yhteenvedosta.
  • Päättäkää, mitä työkalusarjan työkalua hyödynnätte seuraavaksi.