Mitä?

  • Tämä kysely tuottaa tiedot työuupumuksen yleisyydestä työpaikalla ja vinkit jatkotoimiksi.
  • Jokainen vastaaja saa tiedon mahdollisesta työuupumusoireilustaan sekä tilanteeseen soveltuvia vinkkejä. 
  • Vertailutietona on esitetty työuupumuksen yleisyystiedot Suomen työikäisellä väestöllä.

Kenelle?

  • Kysely on tarkoitettu työpaikoille, joissa halutaan tunnistaa työuupumusriskin olemassaolo ja yleisyys.
  • Suurilla työpaikoilla voidaan saada tieto työuupumuksen yleisyydestä myös työpaikan eri yksiköissä, jos vastaajamäärät varmistavat tietosuojan vastaajille.
  • Kyselyn voi toteuttaa säännöllisesti, esimerkiksi kahdesti vuodessa, jolloin kuormitustilanteen kehittymistä voidaan seurata. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä esimerkiksi erilaisten muutosten yhteydessä ja jälkiseurantana.

Hyödyt?

  • Työpaikka saa ajantasaisen tiedon työntekijöiden ja työpaikan eri yksiköiden työuupumusoireiden yleisyydestä ja vakavuudesta. 
  • Yksittäiset työntekijät saavat tiedon, onko heillä työuupumusoireita ja jos on, minkä asteisia ne ovat.
  • Sekä työpaikka että yksilöt saavat palautteena ohjeet mitä tehdä, jos työuupumusta esiintyy.
  • Saadun tiedon avulla on mahdollista kehittää työoloja työuupumuksen vähentämiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi.

Näin hyödynnätte kyselytyökalua

Tyouupumuksen liikennevalot työyhteisöll -työkalun prosessi: Valitkaa yhteyshenkilö, joka vastaa kyselyn toteuttamsiesta. Yhteyshenkilö tilaa organisaatiokohtaiset kysely- ja raporttilinkit sähköpostiinsa ja lähettää kyselylinkin vastaajille. Vastaaja saa kyselyyn vastattuaan henkilökohtaisen palautteen omasta tilanteestaan. Yhteyshenkilö voi tarkastella tuloksia ja ladata ryhmäkohtaisen raportin, josta ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Tilaa kysely- ja raporttilinkit

Miltä kysely ja raportit näyttävät?

Kyselyssä on yhteensä 12 kysymystä, jotka liittyvät työuupumuksen neljään pääoireeseen. 

TTL_Liikennevalot_kysely

Yksittäisen vastaajan raportista näkyy oma tulos, vinkit omaan tilanteeseen sekä vertailu Miten Suomi voi? -tutkimuksen tulokseen. 

TTL_Liikennevalot_yksilon_raportti

Organisaation raportista näkyy tulosten keskiarvo, vertailu Miten Suomi voi? -tutkimukseen, vastausten jakauma sekä ehdotuksia toimenpiteiksi tulokseen pohjautuen. 

TTL_Liikennevalot_tyoyhteison_raportti