Mitä?

Auttaa työyhteisöjä pohtimaan yhdessä mahdollisia häiriötilanteita ja varautumaan niihin. Yhteinen pohdinta laajentaa näkemystä yhteistyöstä kriisitilanteissa, auttaa jäsentämään johtamista ja viestintää ja miettimään jälkihoitoa. 

Kenelle?

Työkalua käytetään pienryhmässä. Ohjaajana voivat toimia esimerkiksi johtajat, esihenkilöt tai turvallisuus-, strategia- tai HR-ammattilaiset.

Hyödyt?

Toteutuessaan häiriötilanteet ovat työyhteisöä kuormittavia. Mahdollisten uhkien tunnistaminen ja toimintamalleista sopiminen lisäävät hallinnan tunnetta ja vähentävät stressiä työyhteisössä. Mallien soveltaminen todellisissa tilanteissa nopeuttaa toimintaa.

Työskentely jakautuu neljään vaiheeseen

 • Tapausesimerkin valinta

  Keksi juuri teille sopiva häiriötilanne, kirjoita se ylös ja tulosta tai jaa osallistujille tutustuttavaksi. Räätälöi häiriötilanteeseen liittyvä tarina juuri teidän käyttöönne ja käytä esimerkiksi tuttuja paikannimiä. Tämä tuo tapahtuman lähelle todellisuutta. 
  Voit myös käyttää tai hyödyntää valmiita tapausesimerkkejä, jotka löytyvät työkalun sivulta 2.
 • Tilannekuvan muodostaminen (tilannekuva, johtaminen, yhteistyö, viestintä)

  Työkalussa on valmiita kysymyksiä tilannekuvan muodostamiseksi. Vastatkaa kysymyksiin.
 • Toipuminen

  Tässä vaiheessa siirrytään häiriötilanteen päättymiseen ja sen pohdintaan. Työkalussa on toipumiseen liittyviä kysymyksiä. Vastatkaa kysymyksiin.
 • Johtopäätökset

  Pohtikaa, miten työyhteisönne on tällä hetkellä varautunut vastaavaan häiriötilanteeseen. Keskustelkaa, miten varaudutte jatkossa vastaaviin häiriötilanteisiin. Sopikaa tarvittavista toimenpiteistä.

Työskentelyn lopuksi saat tulostettavan yhteenvedon. Tulosta tai tallenna se itsellesi, ennen kuin päätät istunnon.

Siirry työkaluun

Työpohjan tulostettava versio 

Digitaalisen työkalun käyttämisen sijaan voitte myös tulostaa Uhkiin varautumisen työkalun pohjakuvan ja lisätä työpajassa kuvaan huomioita esimerkiksi post-it-lappujen avulla. Voitte myös siirtää työkalun tulostettavan version valitsemaanne valkotaulusovellukseen (esim. Miro).

Tulostettava työpohja (pdf)