• Miten tuemme palautumista työpäivien ja -viikon aikana?
  • Miten puhumme siitä, mitä meillä on hyvä johtaminen?
  • Millaista tukea esihenkilöt saavat arjen johtamistyöhönsä?
  • Tunnistammeko työmme voimavara- ja kuormitustekijät?
  • Onko meillä jo hahmoteltu työn muokkauksen vaihtoehtoja?
  • Mitä muita työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä käytäntöjä meillä jo on?
  • Ketkä kaikki työpaikallamme liittyvät työkykyä tukevaan verkostoon?
  • Miten viestimme koko työpaikalle henkisen työkyvyn eri tukikeinoista? 
  • Miten  tunnistamme henkisen työkyvyn haasteet mahdollisimman aikaisin?
  • Miten mittaamme ja seuraamme kehittämistyön vaikutuksia?

Voitte käsitellä näitä esimerkiksi työhyvinvointivarteissa, työturvallisuusverkoston kokoontumisissa, johdon kesken ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Voit myös käyttää listaa omien johtamistaitojesi kehittämiseen.

 

Lataa työpohja (pdf)