Mitä?

Materiaali kattaa työn muokkauksen vaiheet ja eri toimijoiden roolit ja tarjoaa erilaisia keinoja työn muokkaukseen. Voit hyödyntää materiaalia tietolähteenä hyvän työkyvyn ylläpitoon, varhaisen tuen kehittämiseen, työhön paluun tukeen sekä hakea siitä näkökulmia keskusteluun työntekijän työn muokkauksesta esimerkiksi työkykyneuvottelussa.

Kenelle?

Kaikille työn muokkauksesta ja työkyvyn ylläpitämisestä kiinnostuneille tai sen kanssa tekemisissä oleville, esimerkiksi esihenkilöille, HR:lle, johdolle sekä työsuojeluhenkilöille ja työterveyshuollon toimijoille.

Hyödyt?

Auttaa tunnistamaan työn muokkauksen merkityksen ja löytämään konkreettisia keinoja työn muokkaukseen psyykkisen toimintakyvyn tukena sekä tilanteissa, joissa mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn.

Työn muokkaus lyhyesti

Työnantajalla on vastuu turvallisten ja terveellisten työolojen johtamisesta. Työn muokkauksella tarkoitetaan kaikkia niitä työkykyjohtamisen toimenpiteitä, joilla työ sovitetaan vastaamaan tekijänsä työkykyä. Työn muokkaus tulee kyseeseen, kun työntekijän työkyky on uhattuna mielenterveyden häiriön tai lievempien oireiden vuoksi.

Työn muokkaus voi tarkoittaa esimerkiksi työntekijän itsensä tekemiä pieniä muutoksia, työnantajan tuella tehtäviä muutoksia tai kuntoutustoimenpiteitä. Muokkaus voi olla hetkellistä tai johtaa pysyviin muutoksiin. Muokkaus on prosessi, jonka tavoitteista sovitaan yhdessä työpaikan ja työntekijän kanssa ja jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Työn muokkauksen on osoitettu lyhentävän työntekijän sairauspoissaoloja. Työn muokkauksessa voi hyödyntää apuna työpaikan kumppaneita kuten työterveyshuoltoa, mutta se ei onnistu ilman työpaikan oman toiminnan kehittämistä.

Mieli ja työn muokkaus -verkkomateriaali koostuu seuraavista osioista: 

 • Mielenterveys ja työkyky
 • Miten muokata työtä
  • Työn muokkauksen vaiheet
  • Eri toimijoiden roolit työn muokkauksessa
  • Keinoja työn muokkaukseen
  • Ongelmien välttäminen
 • Työn muokkauksesta viestiminen organisaatiossa