Mitä?

Työkykyjohtamisen tilannekuva -työkalu sisältää kyselyn, jossa on väittämiä 

  • työkykyjohtamisen strategisuudesta
  • tiedolla johtamisesta
  • toimintamalleista ja toimeenpanosta
  • tiedonkulusta ja yhteistyöstä 
  • organisaatiokulttuurista. 

Kenelle?

Keskisuurilla työpaikoilla kysely kannattaa toteuttaa koko työpaikan tasolla. Suurilla työpaikoilla suositellaan toteutusta yhdelle yksikölle, kuten tulosyksikölle, toimialueelle tai palvelulinjalle kerrallaan.

 

Kyselyn vastaajina ovat johto, esihenkilöt, henkilöstöhallinto, työsuojelu ja luottamushenkilöt.  

Hyödyt?

Tilannekuva -työkalu auttaa tunnistamaan ja priorisoimaan työkykyjohtamisen kehittämiskohteita.

 

Kehittämisen tueksi työkalu tarjoaa keinokortteja.  

Mitä työkykyjohtaminen on?

Työkykyjohtaminen on organisaation strategian mukaisiin tavoitteisiin tähtäävää toimintaa. Se sisältää toimenpiteet henkilöstön työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä työn sujuvuuden, työssä onnistumisen ja työssä jatkamisen tukemiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Näin hyödynnätte Työkykyjohtamisen tilannekuva -työkalua

Kuva, joka ohjeistaa työkalun käyttöön. 1. Valitkaa yhteyshenkilö, joka tilaa kysely- ja raporttilinkit sähköpostiinsa ja lähettää kyselylinkin valituille vastaajille. 2. Vastaajat vastaavat kyselyyn itsenäisesti 21 vuorokauden kuluessa. 3. Yhteyshenkilö tarkastelee tuloksia ja lataa niistä yhteenvedon ja lataa keinokortit kehittämisen tueksi. 4. Tulosten pohjalta tunnistetaan kehittämistarpeet ja suunnitellaan toimenpiteet keinokorttien tuella. 5. Sovitaan kehittämisen toteutuksesta toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilöt ja seuranta ja arviointi.

Tilaa kysely- ja raporttilinkit

Miltä kysely ja raportti näyttävät?

Kyselyn 38 kysymystä jakautuvat viiteen työkykyjohtamisen osa-alueeseen. Kyselyyn tarvitaan vähintään kymmenen vastausta, joiden pohjalta tilannekuva muodostuu. Tyokykyjohtamisen-tilannekuva_kysely-kuva

Raportista näkyvät eri osa-alueiden keskiarvot ja kysymyskohtaiset keskiarvot. Raporttisivu toimii 60 päivää linkkien tilaamisesta lukien. Tulokset voi ladata talteen PowerPoint-muodossa. Mallikuva työkykyjohtamisen tilannekuvan raportista.