Mitä?

Työpaja, joka ohjaa työyhteisöä tunnistamaan tärkeät yhteistyötahot ja sopimaan toimenpiteistä, joilla yhteistyötä voisi parantaa. Työkalu kuuluu Työpaikan resilienssityökalusarjaan.

Kenelle?

Työpajaan osallistuu koko työyhteisö. Työpajan ohjaajana voivat toimia esimerkiksi johtajat, esihenkilöt tai turvallisuus-, strategia- tai HR-ammattilaiset.

Hyödyt?

Rakennatte sisäistä ja ulkoista yhteistyötä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti ja vahvistatte samalla muutosvalmiuttanne.

Työskentelyn neljä vaihetta

TTL_5Muutosvalmius_Hyvänyhteistyönympyrä_digi-1

 1. Yhteistyötaho: Tunnistakaa keskeiset yhteistyötahot. Yhteistyötahot voivat olla saman organisaation sisällä tai ulkoisia yhteistyökumppaneita.
 2. Arvostus: Keskustelkaa, miten ihmisten arvostaminen näkyy yhteistyössänne. Arvostus on asenteita ja tunteita, jotka heijastuvat käyttäytymiseen. Arvostus näkyy ja kuuluu esimerkiksi siinä, miten puhutte yhteistyökumppaneistamme tai kuvailette heidän toimintaansa.
 3. Luottamus: Keskustelkaa, mitä konkreettisia asioita teette nyt, että ansaitsette yhteistyökumppanin luottamuksen. Luottamus on yhteistyön perusta, jonka varaan yhteistyö on mahdollista rakentaa. Se on tunne, joka syntyy vuorovaikutuksessa ihmisten välillä ja jota voi vahvistaa (tai heikentää) omilla teoilla ja käyttäytymisellä.
 4. Teot: Suunnitelkaa, mitä teette jatkossa, jotta yhteistyö paranee entisestään.

Sopikaa työskentelyn päätteeksi, mitä toimenpiteitä yhteistyön kehittämiseksi lähdetään viemään eteenpäin. Toimenpiteet toteutuvat parhaiten silloin, kun niille sovitaan saman tien vastuuhenkilöt, tarkempi sisältö ja aikataulu.

 
 

Lataa taulukko toimenpiteistä sopimiseen (pdf)

Ohjeet työkalun verkkoversion käyttöön

 1. Kirjaudu tai luo itsellesi tili Padletiin https://padlet.com/.
 2. Klikkaa yhteistyön työkaluun tästä painikkeesta:
  Siirry työkaluun

 3. Paina näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Remake/Kloonaa-linkkiä.
 4. Valitse Copy design/Kopioi muotoilu ja Copy posts/Kopioi julkaisut ja klikkaa Submit/Tee muutokset. Työkalu näkyy nyt omalla työpöydälläsi Padletissa.
 5. Padletissa työskennellään sijoittamalla tarralappuja hyvän yhteistyön ympyrän neljälle kehälle. Tarralappuja saa lisättyä padletiin painamalla plus-merkkiä oikeasta alakulmasta. Lappu ilmestyy ruudun vasempaan alareunaan. Tarralappujen muokkaminen ja poistaminen tapahtuu klikkaamalla lapun oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä. 
 6. Työkalun jakaminen muille: Muiden käyttäjien ei tarvitse kirjautua Padletiin. Kun olet työkalun padletissa paina Share/Jaa-linkkiä. Voit jakaa padletin joko linkkinä tai QR-koodia hyödyntäen. Voit myös lähettää osallistujille linkin sähköpostina. Jos haluat että osallistujat voivat itse lisätä lappuja ympyrään, paina Share/Jaa-linkkiä, valitse Change privacy/Muuta yksityisyysasetuksia, klikkaa Visitor permissions/Vierailijavaltuudet ja sieltä Can write/Voi kirjoittaa.