Konevuokraamo Lehto-Rentin Oulun yksikössä työhyvinvoitiin liittyvät asiat ovat olleet hyvällä tolalla jo pitkään: työolot ovat olleet moitteettomat, sairauspoissaolot alhaiset sekä luottamus ja yhteishenki hyvällä mallilla. Vaikka suuria haasteita ei ollutkaan ratkottavana, haluttiin ennakoivasti ja kehittävällä otteella testata, voidaanko henkilöstön työssäjaksamista ja palautumista parantaa entisestään.

Lehto-Rentin aluemyyntipäällikön ja Oulun toimipisteen esihenkilön Antti-Pekka Tauriaisen ja teknisen myyjän Lasse Seppälän mukaan miesvoittoisella rakennusalalla ei tyypillisesti turhasta valiteta eikä tunteista jupista. Tällöin keskustelu siitä, miten työssä oikeasti jaksaa ja kuinka kuormittunut on, voi jäädä pinnalliseksi.  

− Kaipasimme ennen kaikkea työkaluja, joilla mitata työssä jaksamisen ja työstä palautumisen elementtejä ja jotka samalla auttaisivat henkilöstä pukemaan sanoiksi, jos näiden suhteen kokee haasteita tai kuormitusta, kertoo esihenkilönä toimiva Tauriainen.  

Tauriainen kuuli Mielenterveyden työkalupakista Työterveyslaitoksen asiantuntijalta. Yhdessä he kävivät läpi pakin tarjontaa poimien sieltä juuri Lehto-Rentille osuvimmat työkalut. Tämän jälkeen työkalut käytiin läpi konevuokraamon työyhteisön kesken, minkä jälkeen tehtiin lopulliset valinnat.  

− Pakista löytyi vaihtoehtoja vaikka mihin tarpeisiin. Meille sieltä valikoitui työssä jaksamisen ja työstä palautumisen työkaluja ja mittareita. Lisäksi lähdimme liikuttamaan ja motivoimaan henkilöstöä Liikettä työn mukaan -työkalun avulla sekä päivitimme päihdeohjelman pakin työkalun avulla, Tauriainen tiivistää. 

IMG_9584

Oulun toimipisteen esihenkilön Antti-Pekka Tauriaisen mukaan työkalut ovat olleet nappiratkaisu viemään Lehto-Rentin työhyvinvointia ja työssä jaksamista haluttuun suuntaan.

Kehityskeskusteluissa päästään pintaa syvemmälle

Etenkin työssäjaksamisen tukemiseen soveltuva Miten voit? -työhyvinvointitesti on osoittautunut Lehto-Rentissä erityisen hyödylliseksi. Sitä käytetään puolivuosittain tehtävien kehityskeskustelujen tukena. Tauriaisen mukaan työkalun avulla on pystytty keskittymään kehityskeskusteluissa oikeisiin asioihin ja kiinnittämään huomiota myös palautumiseen ja sitä edistäviin tekijöihin. 

− Ihan hyvää kuuluu -vastauksen sijaan työntekijä voi kehityskeskustelussa nostaa testien tuloksia, olotiloja ja tuntemuksia, jolloin niistä tulee puhuttua eri tavoin kuin ennen. Ja näin niiden pohjalta voidaan tehdä oikeita jatkotoimenpiteitä. Samalla tämä kasvattaa myös luottamusta työnjohdon ja työntekijän välillä, Taurinen kuvailee.  

Myös työntekijät ovat ottaneet työkalut hyvin vastaan ja kiitelleet niiden vaikutuksia työyhteisöön. 

− Täytin koneella kyselyt, tulostin tulokset ja tutkiskelin niitä itsekseni. Sen jälkeen kävimme porukassa läpi, millaisia tuloksia saimme. Omaan toimintaani vaikutti etenkin se, kun näin miten itse toimin ja miten voin itse vaikuttaa siihen. Olemme myös puhuneet sellaisista asioista, joista ei ole aiemmin puhuttu, Seppälä summaa.  

Taurisen mukaan yksi työkalujen tärkeimmistä tuloksista on ollut myös se, että työntekijöiden työn ohella harrastama liikunta on selkeästi lisääntynyt.  

− Palautuminen alkaa jo työmatkalla, kun esimerkiksi hyppää fillarin selkään. Ja ehkä tässä on myös pientä kilpailua ja haastamista ollut ilmassa, hän sanoo.

IMG_9446

Lasse Seppälän (oik.) mukaan työkalujen myötä on kehityskeskusteluissa päästy puhumaan aiheista, joista aiemmin on vaiettu.

Työkalut eivät jää vain kertaluontoiseksi kokeiluksi

Hyvien tulosten, henkilöstön lämpimän vastaanoton ja syntyneiden oivallusten ansiosta työkalut ovat tulleet Lehto-Rentiin jäädäkseen.  

− Etenkin työssäjaksamiseen ja palautumiseen liittyvät testit tulevat kulkemaan meillä kehityskeskustelujen mukana. Myös henkilöstön liikuttaminen on minulle jatkossakin sydämen asia. 

Tauriainen kannustaa työyhteisöjä tarttumaan työkaluihin, vaikka suuria haasteita ei olisikaan taklattavana. 

− Oma kokemukseni on ollut pelkästään positiivinen. Uskallan puhua myös työntekijöiden puolesta, koska testejä on tehty ja tuloksia käyty ahkerasti läpi. Työkalut ovat äärimmäisen matalan kynnyksen vaikuttamista työntekijöiden hyvinvointiin. Ne ovat olleet meillä nappiratkaisu viemään työhyvinvointia ja työssä jaksamista oikeaan suuntaan, Tauriainen sanoo.