Mielen voimavarojen vahvistamisen ja mielenterveyden tuen perusta työssä on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö, jossa toteutuvat yhteinen kehittäminen ja oppiminen. Tämän toimintamallin avulla työpaikan ja työterveyshuollon toimijat voivat kehittää työterveysyhteistyön sisältöjä ja käytäntöjä. Malli auttaa vahvistamaan mielen hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmia. Se vie kehittämispolulle, joka ohjaa mielenterveyden ja työyhteisön näkökulmiin ja käytännön toimintaan.​

Näin hyödynnät toimintamallia

Tutustu toimintamalliin joko seuraamalla kehittämispolkua tai tarkastele kutakin teemaa omana kokonaisuutenaan. 

Toimintamalli ei anna valmiita ratkaisuja, vaan auttaa arvioimaan työterveysyhteistyön toimivuuden ja määrittämään kehittämiskohteet. Sopivat ratkaisut löytyvät yhdessä keskustellen. Toimintamallia voi hyödyntää työpaikan toimialasta ja koosta riippumatta.

 

Teemoista löytyvät esimerkit kertovat käytännön toimista, joita työpaikan ja työterveyden yhteistyössä on tehty. Tarkistuslistat sekä toimi taitavasti ja vältä viisaasti -listat auttavat miettimään yhteistyön toimivuutta, mielenterveyden tuen tarpeita ja tunnistamaan kehittämismahdollisuuksia mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Toimintamallin tekijät

 

Toimintamalli on syntynyt Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön -hankkeessa vuosina 2021-2022. Hanke kuului sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämään Työelämän mielenterveysohjelmaan. Mallin ovat rakentaneet Työterveyslaitos ja MIELI Suomen Mielenterveys ry. 

 

Tekijät: Lisbeth Forsman-Grönholm, Eija-Maria Gerlander, Hanna Hakulinen, Heli Hannonen, Kaisa Harjunpää, Terhi Kalliokoski, Taina Kinnari, Saija Koskensalmi, Henna Laitio, Marika Lassfolk, Minna Majuri, Pauliina Mattila-Holappa, Sari Nuikki,  Hanna-Reetta Räsänen, Tarja Säily, Tuulia Varanka-Ruuska, Elina Virtanen, Mari-Anne Wallius. 

 

Toimintamallin pohjana on yli 20 työpaikka-työterveyshuolto-parin tekemä työ. Parit ovat luoneet ja kokeilleet yhteistyön ja mielenterveyden tuen toimia ja käytäntöjä, joita on tuotu osaksi mallia.

ohjelma-ttl-mieli-logot