Mitä?

Työkalun avulla laaditaan organisaatiolle sopiva päihdeohjelma. Päihdeohjelmassa määritellään, miten henkilöstön päihteiden käyttöön, tupakointiin ja rahapelaamiseen suhtaudutaan ja miten niihin liittyvät ongelmat pyritään ratkaisemaan.

Kenelle?

Päihdeohjelma on hyvä tehdä yhteistoiminnassa organisaation johdon ja työntekijöiden edustajien sekä työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoiden kesken.

Hyödyt?

Päihdeohjelma auttaa lisäämään työturvallisuutta ennaltaehkäisemällä päihdehaittoja sekä vähentämällä päihteiden riskikäytöstä tai rahapelaamisesta aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia. 

Mikä päihdeohjelma?

Ongelmallisen päihteiden käytön on tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä mielenterveyden häiriöihin. Eniten käytetyn päihteen, alkoholin, runsas käyttö keskimäärin kaksinkertaistaa vakavan masennustilan riskin ja lisää mielenterveyden häiriön takia myönnettyjä pitkiä sairauslomia.

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet, tupakkatuotteiden käyttö on edelleen yleistä ja melko uusi kasvava ilmiö on ongelmallinen rahapelaaminen.

Päihdeohjelma on ohjeistus, jossa organisaatio määrittelee, miten henkilöstön päihteiden käyttöön, tupakointiin ja rahapelaamiseen suhtaudutaan ja miten niihin liittyvät ongelmat käytännössä pyritään ratkaisemaan rakentavasti sekä työntekijän että organisaation eduksi.

Työkalu ohjaa sopivan päihdeohjelman teossa

Päihdeohjelmatyökalun avulla voidaan laatia omalle organisaatiolle sopiva päihdeohjelma. Työkalussa on yksi kaikille sopiva, vakiomuotoinen päihdeohjelmapohja. Jos se on tasoltaan riittävä, pohjaan lisätään organisaation nimi ja päivämäärä ja tulostetaan valmis dokumentti. Päihdeohjelmaa on kuitenkin hyvä tarkentaa. Työkalun valikoista löytyy tähän ehdotuksia, joita voi muokata haluttuun muotoon tai lisätä omia tekstejä.