Mitä?

Verkkomateriaali kattaa arkijohtamisen, voimavarojen, riskien ja kuormitustekijöiden tunnistamisen ja haastavien tilanteiden käsittelyn työpaikalla. Työpohjan avulla voi kartoittaa ja kehittää mielen työkykyä tukevia käytäntöjä työpaikalla.   

Kenelle?

Esihenkilöille oman tiedon lisäämiseksi sekä työpaikkakouluttajan (esim. HR-ammattilainen, kokenut esihenkilö) käyttöön oman työpaikan esihenkilöiden kouluttamista ja keskustelun virittämistä varten. 

Hyödyt?

Antaa ymmärrystä, varmuutta ja konkreettisia vinkkejä mielenterveyden edistämiseen, oikea-aikaiseen ongelmiin tarttumiseen ja haastavien tilanteiden käsittelyyn.  

Hyvän mielen työpaikka – verkkomateriaali koostuu kuudesta osiosta:  

  1. Miten tuen mielenterveyttä johtamisella?
  2. Miten lisään työntekijöiden voimavaroja?
  3. Miten tunnistan mielenterveyden riskejä?
  4. Miten käsittelen haastavia tilanteita työpaikalla?
  5. Miten otan työkykyongelman puheeksi?
  6. Miten tuen oireilevia ja sairastuneita työntekijöitä?

Työpohja hyvän mielen keskusteluihin

Kysymyslistan avulla voit kartoittaa ja kehittää mielen työkykyä tukevia käytäntöjä työpaikalla. 

Työpohja keskusteluihin

Työpaikkakouluttajan materiaali 

Kouluta oman työpaikan esihenkilöitä mielenterveyden edistämiseen ja työntekijöiden tukemiseen. 

Työpaikkakouluttajan materiaali