Cheferna spelar en viktig roll då det gäller att bygga upp en arbetsgemenskap som stöder den psykiska hälsan och att ta itu med problemen i tid som en del av den dagliga ledningen av arbetsförmågan.

Må bra av jobbet -materialet ger chefen verktyg för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen. 

Materialet kan användas som en del av arbetsplatsens interna chefsutbildning eller för introduktion, även utan coachning.