På Visma Real Estate lämnas ingen ensam

Förebyggande åtgärder det bästa sättet att få bukt med psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Vi agerar tillsammans med ett tydligt syfte: ingen ska behöva bli lämnad ensam. Psykisk hälsa är ett vardagligt samtalsämne på Visma Real Estate, berättar HR-direktör Salla Arvonen.

Vad fick er att vidta åtgärder för att stärka den psykiska hälsan på arbetsplatsen?

För inte så många år sedan var utgångsläget för välbefinnande i arbetet inte särskilt gott. Vi bestämde oss för att lyfta fram medarbetarnas välmående som en del av företagets strategi.

Om en anställd bränner ut sig anser jag att det är ett misslyckande från arbetsgivarens sida. Det är inte den enskilda arbetstagarens fel, utan beror exempelvis på ledningen.

Vilka var de första stegen?

Vi började prata med medarbetarna om vad som var på tok, och satte i gång att bygga upp välbefinnandet tillsammans. Alla fick vara med och påverka strategin.

Vi har gjort psykisk hälsa till ett vardagligt samtalsämne. Vårt budskap är att psykisk ohälsa inte är märkvärdigare än en förkylning – ibland kan man behöva vila upp sig för att orka.

Vad har ni förändrat i arbetsplatsens vardag?

Hos oss har varje medarbetare möjlighet att komma till tals och påverka. Vi har medvetet gått in för att platta ut hierarkierna, för cheferna sitter ju inte inne med alla svaren.

En gång i veckan får medarbetarna besvara en enkät per e-post. De tillfrågas om de känner att de gör framsteg i förhållande till uppställda mål och om de behöver hjälp med någonting. Chefen får en rapport om enkäten. Minst en gång i månaden får var och en prata i enrum med chefen. Då går man igenom målsättningarna och måendet. Även HR och VD pratar med hela personalen minst ett par gånger om året.

En gång i månaden görs en kartläggning av distansarbetssituationen, för att avgöra om arbetsbelastningen är lämplig eller om det behövs hjälp, stöd eller idéer för att öka välbefinnandet i arbetet.

ttl-ennenkuin_visma_003

På bilden: Software Developers Jarkko Elfving (t.v.) och Kasperi Pruukka. Visma Real Estate är ett programmeringsföretag som är verksamt inom fastighetsbranschen och sysselsätter cirka 130 personer.

Vad har ni uppnått? Vilka nya saker har ni lärt er?

Medarbetarna är engagerade och mycket nöjda, och vi har väldigt få sjukskrivningar med koppling till psykisk ohälsa. Visma Real Estate är ett av de företag som vuxit mest inom koncernen under coronaperioden. En av de viktigaste lärdomarna är att vi måste lyssna på vad medarbetarna har att säga.

Vad vill du säga till andra arbetsplatser?

Det bästa är att det inte kostar något att göra som vi: det medför inga extrakostnader. I slutändan vinner alla på detta.