Kempele kommun ger sina medarbetare stöd i tid

Psykisk hälsa är hela arbetsplatsens angelägenhet. Ju tidigare man tar upp ett problem till diskussion, desto lättare är det att tackla utmaningar som rör arbetsförmågan. Kempele kommun skräddarsyr arbetsdagen för att hjälpa medarbetarna att hålla jämna steg med vardagen. Personalchef Minna Vinkki berättar om verksamhetsmodellen.

Vad fick er att vidta åtgärder för att stärka den psykiska hälsan på arbetsplatsen?

År 2017 var psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukfrånvaro hos oss i Kempele kommun. Vår dåvarande företagshälsovårdsläkare ställde den avgörande frågan: skulle arbetet i sig kunna vara rehabiliterande?

Vi försöker att i stället för sjukfrånvaro erbjuda arbete i en skala som låter medarbetaren rehabiliteras genom själva jobbet.

En välmående personal är också en av punkterna i vår strategi.

Vad har ni förändrat i arbetsplatsens vardag?

Vi har utarbetat verksamhetsmodellen Työ jaksaminen tukena (Arbete som ett stöd för orken) som syftar till att ge medarbetarna stöd genast när de känner att orken tryter.

Arbetstagaren kan som ett alternativ till sjukfrånvaro vid behov få en kortare, specialanpassad arbetsdag – exempelvis en timme om dagen i två veckors tid, med bibehållen lön. Chefen får då anställa en vikarie på heltid. Det viktigaste är att hålla sig kvar på arbetet och bibehålla dygnsrytmen.

Vad har ni uppnått? Vilka nya saker har ni lärt er?

Vi har sett en avsevärd minskning av sjukfrånvaron med koppling till psykisk hälsa – den ekonomiska betydelsen är alltså uppenbar.

Våra medarbetare säger att arbetet stöder rehabiliteringen, eftersom det åtminstone för en stund låter dem koppla bort tankarna från de egna bekymren. En del har sagt att tillvägagångssättet räddat deras hälsa.

Vi har också lärt oss att det är tillåtet och önskvärt att ta hand om kollegor och chefer. Cheferna har fått utbildning i hur de kan hjälpa medarbetarna att komma vidare, och vad de ska säga i olika situationer.

Kempeleen kunnan henkilöstöpäällikkö ja päiväkodin johtaja istuvat sohvalla ja keskustelevat.

På bilden: Minna Vinkki, personalchef på Kempele kommun, och Antti Peuralahti, daghemsföreståndare. Kempele är en kommun i Norra Österbotten. Kommunen sysselsätter cirka 1 200 personer.

Vad vill du säga till andra arbetsplatser?

Ingen förändring sker över en natt, men tveka inte att sätta i gång! Vi har fått till stånd en kulturförändring, ett steg i taget.

Det första steget är att skapa en grund för en öppen och lyhörd samtalskultur, exempelvis genom att utbyta information på lämpligt sätt.

Dessutom är det viktigt att huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga involveras redan från start, eftersom de har mycket att bidra med.