Kempeleen kunnassa tuetaan ajoissa

Mielenterveys on työpaikan yhteinen juttu. Mitä aiemmin asioista puhutaan rohkeasti, sitä helpompi on ratkaista työkykyongelmat. Kempeleen kunnan työntekijöillä räätälöity työpäivä auttaa pysymään arjessa kiinni. Toimintamallista kertoo henkilöstöpäällikkö Minna Vinkki.  

Miksi päätitte tarttua toimeen mielenterveyden vahvistamiseksi työpaikalla?  

Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot nousivat ykköseksi vuonna 2017 meillä Kempeleen kunnassa. Silloinen työterveyslääkärimme sanoi avainsanat: voisiko työ kuntouttaa tekijäänsä?   

Sairauspoissaolojen sijaan pyrimme tarjoamaan työtä sellaisessa mittakaavassa, että työntekijän on mahdollista kuntoutua töitä tehden.   

Myös strategiassamme yhtenä kohtana on hyvinvoiva henkilöstö.  

Mitä olette muuttaneet työpaikan arjessa?  

Laadimme Työ jaksamisen tukena -toimintamallin, jonka tarkoitus on saada henkilöstölle tuki heti, kun jaksaminen tuntuu vaikealta.  

Vaihtoehtona sairauspoissaololle työntekijä voi tarvittaessa tehdä lyhyttä ja hänelle räätälöityä työpäivää – vaikka tunnin päivässä kahden viikon ajan ja täydellä palkalla. Esihenkilö saa palkata täysiaikaisen sijaisen. Tärkeintä on pysyä kiinni työssä ja säilyttää päivärytmi.   

Mitä olette saavuttaneet ja oppineet?   

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja lyhentyneet merkittävästi, eli taloudellinen merkitys on selkeä.   

Henkilöstömme on kertonut, että kuntoutumista on tukenut se, että saa töissä katkaistua ajatukset omista vaikeista asioista edes hetkeksi. Osa on jopa antanut palautetta, että tämä toimintatapa on pelastanut heidän terveytensä.  

Olemme myös oppineet, että työkaverista ja esihenkilöstä saa ja pitää huolehtia. Esihenkilöitä on koulutettu, miten auttaa eteenpäin ja mitä sanoa eri tilanteissa.   

Osa työntekijöistä on antanut palautetta, että tämä toimintatapa on pelastanut heidän terveytensä. 

Kempeleen kunnan henkilöstöpäällikkö ja päiväkodin johtaja istuvat sohvalla ja keskustelevat.

Kuvassa: Kempeleen kunnan henkilöstöpäällikkö Minna Vinkki ja päiväkodinjohtaja Antti Peuralahti. Kempele on kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä työskentelee noin 1200 työntekijää.  

Mitä haluat sanoa muille työpaikoille? 

Muutos ei synny hetkessä, mutta rohkeasti vain liikkeelle! Olemme yksi asia kerrallaan tehneet kulttuurinmuutosta.   

Ensimmäinen askel on luoda pohja avoimelle ja vastaanottavalle keskustelukulttuurille esimerkiksi jakamalla tietoa sopivissa erissä.   

Lisäksi pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kannattaa pitää alusta saakka mukana. Heillä on paljon annettavaa.