Mitä?

Kyselyn avulla kartoitat työpaikkasi erityispiirteitä ja saat vinkit työyhteisöllesi sopivaan liikuntaan, liikkumiseen ja palautumiseen.

Kenelle?

Johtajille, esihenkilöille, HR:lle, työsuojelulle ja työntekijöiden edustajille sekä työterveyshuolloille. Kysely kannattaa täyttää tiiminä, mutta se soveltuu myös yksin täytettäväksi.

Hyödyt?

Työkalu auttaa työkykyä edistävän toiminnan suunnittelussa tarjoten keinoja liikunnan, liikkumisen ja palautumisen edistämiseen osana työkykyjohtamista ja työpaikan arkea.

Oikeanlainen liikkuminen ja palautuminen osaksi työtä ja työyhteisön käytäntöjä

Kaikissa työyhteisöissä on mahdollisuus tukea työhyvinvointia parantavaa liikkumista ja palautumista. Kaikki lähtee liikuntamyönteisestä asenteesta ja halusta kehittää henkilöstön jaksamista. Työpaikoilla kannattaa panostaa työntekijöiden mahdollisuuksiin ja motivaatioon palautua jo työpäivän aikana liikkumisen ja liikunnan avulla.

Liikettä työn mukaan -kysely tuottaa välittömän palautteen tilanteesta omassa organisaatiossasi tai yksikössäsi. Saat lisäksi käyttöösi teille soveltuvat keinokortit, jotka sisältävät lisävinkkejä liikuntaa, liikkumista ja palautumista edistävään toimintaan.

Keinokortteja on viisi:

1. Liikuntaa työn piirteiden mukaan

2. Työn fyysinen kuormittavuus

3. Liikkuminen istumatyössä

4. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

5. Työpaikan liikuntaa, liikkumista ja palautumista edistävät käytännöt

 • Ohjeet kyselyn täyttöön

   • Kysely kannattaa täyttää tiiminä siten, että ryhmään osallistuu johdon/esihenkilöiden, HR:n, työterveyshuollon ja työsuojelun sekä työntekijöiden edustajia. Myös kehittämistoimista on hyvä sopia yhdessä.
   • Kysely tulisi suunnata organisaation osaan/työntekijäryhmään, jonka liikuntaan, liikkumiseen ja palautumiseen liittyvät käytänteet tunnetaan. Tämän organisaation osan/yksikön johdon on hyvä osallistua kyselyyn vastaamiseen.
   • Kyselystä saa välittömän palautteen käytäntöjen tilanteista omassa organisaatiossa tai yksikössä. Kysely myös ohjaa lukemaan keinokortteja, joista saa lisävinkkejä ja linkkejä toiminnan edistämiseksi.
 • Käytetyt käsitteet

  • Liikkuminen: Lihasten tahdonalaista, energiankulutusta lisäävää ja yleensä liikkeeseen johtavaa toimintaa niin työssä kuin vapaa-ajallakin (Käypä hoito -suositus 2015, WHO 2018).

   Liikunta: Fyysistä aktiivisuutta, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten takia ja yleensä harrastuksena (Käypä hoito -suositus 2015).

   Palautuminen: Elimistön palautuessa fyysinen ja psyykkinen tila palautuvat kuormitusta edeltäneeseen tasapainotilaan. Oikea kuormituksen ja palautumisen rytmitys vahvistaa terveyttä ja työkykyä.