Vad?

Enkäten hjälper dig att kartlägga din arbetsplats särdrag och du får tips om lämplig motion, fysisk aktivitet och återhämtning för din arbetsgemenskap.

För vem?

Ledningen, chefer, HR, arbetarskyddet, representanter för de anställda och företagshälsovården. Det finns skäl att låta teamet besvara enkäten, men du kan också besvara den individuellt.

Nytta?

Verktyget är ett hjälpmedel för planering av verksamhet som främjar arbetsförmågan och bidrar med metoder för att främja motion, fysisk aktivitet och återhämtning som en del av ledningen av arbetsförmågan och arbetsplatsens vardag.

Rätt typ av motion och återhämtning som en del av arbetet och praxis i arbetsgemenskapen

Alla arbetsgemenskaper har möjlighet att stödja fysisk aktivitet och återhämtning som förbättrar arbetshälsan. Det hela grundar sig på en positiv attityd till motion och vilja att utveckla personalens krafter. På arbetsplatserna lönar det sig att satsa på de anställdas möjligheter och motivation att återhämta sig redan under arbetsdagen med hjälp av motion och fysisk aktivitet.

Enkäten “Rörelse enligt arbetets karaktär” ger omedelbar respons på läget i din organisation eller enhet. Du får även tillgång till metodkort som passar er och som innehåller tips på verksamhet som främjar motion, fysisk aktivitet och återhämtning.

Det finns fem metodkort:

1. Motion enligt arbetets särdrag

2. Arbetets fysiska belastning

3. Fysisk aktivitet vid stillasittande arbete

4. Samarbete med företagshälsovården

5. Praxis på arbetsplatsen som främjar motion, fysisk aktivitet och återhämtning

 • Ifyllnadsanvisningar

   • Det lönar sig att besvara enkäten som ett team så att där ingår representanter för ledningen/chefer, HR, företagshälsovården och arbetarskyddet samt de anställda. Det är också bra att tillsammans komma överens om utvecklingsåtgärder.
   • Enkäten bör riktas till den del av organisationen eller anställda som känner till praxis gällande motion, fysisk aktivitet och återhämtning. Ledningen för denna del/enhet av organisationen bör svara på enkäten.
   • Enkäten ger omedelbar respons på läget avseende praxis i din organisation eller enhet. Enkäten hänvisar även till att läsa metodkorten som ger ytterligare tips och länkar för att främja verksamheten.
 • Använda begrepp

  • Fysisk aktivitet: Viljestyrd verksamhet som ökar musklernas energiförbrukning och som i allmänhet leder till fysisk aktivitet såväl på arbetet som hemma (God medicinsk praxis-rekommendation 2015, WHO 2018).

   Motion: Fysisk aktivitet som utförs på grund av bestämda orsaker eller effekter och ofta som ett fritidsintresse (God medicinsk praxis-rekommendation 2015).

   Återhämtning: När kroppen återhämtar sig återgår det fysiska och psykiska tillståndet i det balanstillstånd som föregick belastningen. Rätt växling mellan belastning och återhämtning stärker hälsan och arbetsförmågan.