Vad?

Diskutera tillsammans vad er arbetsplats fattar beslut om och hur beslutsfattandet sker. Workshopanvisningarna är en del av Verktygsserien för resiliens på arbetsplatsen.

För vem?

Hela arbetsgemenskapen deltar i workshoppen. Workshoppen kan ledas till exempel av direktörer, chefer eller säkerhets-, strategi- eller HR-experter.

Fördelar?

I och med workshoparbetet och utvecklingsåtgärderna förbättras smidigheten och kvaliteten av beslutsfattandet i arbetsgemenskapen. Möjligheten att delta i beslutsfattandet ökar engagemanget i arbetet och besluten.

Anvisningar för genomförande 

Diskutera tillsammans vad er arbetsplats fattar beslut om och hur beslutsfattandet sker. Diskussionstiden är cirka 30 minuter.

 • Öppna Utvecklingsverktyget för beslutsfattande som finns i slutet av denna sida.
 • Verktyget innehåller färdiga frågor som kräver beslut. Placera de frågor som gäller er på rätt plats på beslutsfattandets linje.

  paatoksenteon-kehitystyokalu-SV
 • På vänstra kanten av linjen finns de ärenden som ledningen fattar beslut om ensam. Besluten som placeras i högra kanten fattas av en expert/anställd. Besluten i mitten av linjen diskuteras tillsammans.
 • Skriv upp ärenden som behöver beslut på lappar och placera dem på rätt plats på beslutsfattandets linje.

Efter placeringen, överväg tillsammans var deltagandet kan ökas och hur förändringen kan genomföras i praktiken. Diskussionstiden är cirka 30 minuter.

 • I vilka frågor är det viktigt att samråda med personalen och hur kan detta genomföras?
 • I hurudana frågor kan man spara tid när beslut fattas utanför den högsta ledningen?
 • I vilka frågor tillför personalens delaktighet ett mervärde under den förberedande fasen?
 • I vilka frågor räcker det med att en representant för personalen deltar och hur kan detta genomföras?
 • Vilka frågor är det nyttigt att avgöra inom arbetsgemenskapen?
 • I hurudana frågor kan individens beslutsbefogenheter utökas?

Efter diskussionerna ska ni tillsammans komma överens om nya verksamhetssätt. Diskussionstiden är cirka 20 minuter.

Ladda ner tabellen över åtgärder för överenskommelse (pdf)

Anvisningar för användningen av verktygets nätversion

 1. Logga in (eller skapa ett eget konto) på Padlet https://padlet.com/.
 2. Klicka på denna knapp för att öppna utvecklingsverktyget:
  Till Utvecklingsverktyget för beslutsfattande
 3. Tryck på länken Remake/Gör om denna padlet i skärmens övre högra hörn.
 4.  Välj Copy design/Kopioiera design och Copy posts/Kopiera inlägg och klicka på Submit/Skicka. Verktyget visas nu på skrivbordet.
 5. I Padlet placeras ärenden som ska beslutas inom organisationen genom att med musen dra etiketter till en linje enligt hur involverande behandlingen av frågan är. Du kan lägga till ärenden i Padlet genom att klicka på plustecknet i nedre högra hörnet. Etiketten dyker upp i skärmens nedre vänstra kant.  För att redigera och ta bort etiketter ska du klicka på de tre prickarna i etikettens övre högra hörn. Anvisningen på höger sida av linjen kan raderas när arbetet inleds.
 6. Så här delar du ett verktyg med andra: De andra användarna behöver inte logga in på Padlet. När du är i verktygets padlet klickar du på länken Share/Öppna delningspanel. Du kan dela padleten antingen som en länk eller med hjälp av QR-koden. Du kan också skicka en länk per e-post till deltagarna direkt från Padlet. Om du vill att deltagarna ska själv kunna lägga till etiketter på linjen ska du klicka på länken Share/Öppna delningspanel, välja Change privacy/Besökares behörighet och välj alternativet Författare (besökare kan skriva nya inlägg).

Version av arbetsmallen som kan skrivas ut 

Ni kan skriva ut linjen för Utvecklingsverktyget för beslutsfattande och lägga till observationer i den under workshoppen, till exempel med hjälp av post-it-lappar. Du kan också exportera versionen som skrivs ut till önskad whiteboard-applikation (t.ex. Miro).

Arbetsmall för utskrift (pdf)