Vad?

Börja använda Verktygsserien för resiliens på arbetsplatsen genom att göra Resilienstestet för arbetsplatsen. Testet ger en lägesbild av arbetsgemenskapens organisatoriska resiliens och rekommenderar vilken del av verktygsserien det härnäst lönar sig att genomföra.

För vem?

Till exempel direktören, chefen eller säkerhets-, strategi- eller HR-experten kan fungera som ledare.

Fördelar?

Du får en uppfattning av resiliensens nuvarande tillstånd och en rekommendation om huruvida det lönar sig för organisationen att i första hand utveckla samarbetet, beslutsfattandet eller beredskapen inför hot.

Genomförande av testet med arbetsgemenskapen

  • Gör testet genom att diskutera varje fråga tillsammans. Genom gemensam diskussion kan ni hitta sätt att utveckla arbetet, processerna, välbefinnandet i arbetet och arbetsförmågan. Från gemensamma diskussioner och identifiering av utvecklingsmål går ni vidare till tips på åtgärder och en överenskommelse om åtgärder.
  • Dela vid behov en stor grupp i mindre grupper om 3–5 personer. I en liten grupp är det möjligt att i förtroende diskutera de olika områdena för beredskap för förändring.
  • Skriv ut en sammanfattning av enkäten för er själva och diskutera den.
  • Besluta vilket verktyg i verktygsserien ni ska använda härnäst.