Vilken slags verksamhetskultur behövs på arbetsplatserna? En stor skara finländska arbetslivsaktörer har redan förbundit sig till de tio teserna i manifestet.

1. Ensam är inte längre stark. Arbetsgemenskapens sociala stöd är en resurs också under förändringar och kriser. Alla har ett ansvar för att bygga upp känslan av gemenskap.

2. Det behövs en ny definition av arbetsförmåga. Att man inte är frisk behöver inte betyda att man inte kan arbeta. Vi förbinder oss att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att medverka och delta i arbetet. Arbetet bör stödja den psykiska hälsan.

3. Goda arbetsförhållanden utgör grunden till god psykisk hälsa i arbetet. Alla har rätt till ett gott ledarskap, uppgifter som är väl organiserade samt respons och uppskattning i sitt arbete. Även cheferna behöver få stöd i sitt arbete.

4. Måtta med allt! När arbetsmängden är rätt fördelad skapar det en bra grund för välbefinnande och goda arbetsresultat. En arbetstagare som mår bra når resultat, är initiativrik och redo att vara flexibel.

5. Psykisk hälsa är en framgångsfaktor. När den psykiska hälsan är god mår vi bra, utvecklas, kan hantera förändringar och är produktiva både som individer och som arbetsgemenskap. När arbetstagarna och arbetsgemenskapen mår bra ökar också arbetsplatsens attraktionskraft.

6. Känslorna är också en del av arbetslivet. Vi skapar en trygg och öppen atmosfär för alla så att vi kan tala om psykisk hälsa och psykiska problem på arbetsplatsen och tillsammans ta itu med utmaningarna.

7. Vi behandlar varandra på ett bra sätt. Vi kan alla föregå med gott exempel i vårt sätt att bemöta varandra. Dåligt beteende kan förebyggas med åtgärder på organisationsnivå, och får inte lämnas oemotsagt.

8. Vi främjar insikten om att en god ledning av arbetsförmågan i alla skeden av karriären ingår i arbetsplatsens strategiska verksamhet. Det inverkar på kundbelåtenheten, personalens trivsel och produktiviteten.

9. Vi satsar på att förebygga problem och stärka välbefinnandet. På så sätt kan vi minska de konsekvenser som en försämrad psykisk hälsa kan få för arbetstagaren, arbetsplatsen och samhället. Företagshälsovården är arbetsplatsens partner också när det gäller att främja psykisk hälsa.

10. Det är arbetsplatsen som har nyckeln till utvecklingen av den psykiska hälsan på arbetsplatsen. Låt oss värna om vår psykiska hälsa tillsammans!

Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet offentliggjorde manifestet våren 2021. En stor skara arbetslivsaktörer har redan förbundit sig till manifestet:

Akava, Alko, Finlands Näringsliv (EK), Finla Työterveys, Välmåendebranschen HALI rf, Intera Partners, FPA, Keva, Kokemusasiantuntijat ry, KT Kommunarbetsgivarna, Kuopio piiskopkond, Masennuskoalitio, Centralförbundet för Mental Hälsa (MTKL), MIELI rf, OAJ rf, FFC, SOK, Social- och hälsovårdsministeriet, STTK, Suomen Mikroyrittäjät ry, Företagarna i Finland, Industrifacket rf, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Åbo universitet, Arbetshälsoinstitutet, Statens arbetsmarknadsverk (VTML), Varma, Veritas, Tehy rf.

Skriver du under tankarna i manifestet? Dela denna sida på sociala medier #PsykiskHälsa och #arbetsliv.

Dela artikeln