Vad?

Hjälper arbetsgemenskaper att tillsammans fundera på eventuella störningar och förbereda sig för dem. Gemensamt tankearbete breddar synen på samarbete i krissituationer samt bidrar till att strukturera ledarskapet och kommunikationen och till att fundera på eftervården.

För vem?

Verktyget används i en liten grupp. Till exempel direktörer, chefer eller säkerhets-, strategi- eller HR-experter kan fungera som ledare.

Fördelar?

Då de blir verklighet belastar störningar arbetsgemenskapen. Att identifiera eventuella hot och komma överens om verksamhetsmodeller ökar känslan av kontroll och minskar stressen i arbetsgemenskapen. Att tillämpa modellerna i verkliga situationer gör att man reagerar snabbare.

Arbetet är indelat i fyra faser

 • Val av fallexempel

  Hitta på en störning som är lämplig för er. Skriv sedan ner den och skriv ut eller dela den med deltagarna så att de kan bekanta sig med den. Skräddarsy berättelsen förknippad med störningen för er användning och använd till exempel bekanta ortnamn. Detta gör händelsen mer verklig. Du kan också använda eller utnyttja färdiga fallexempel som du hittar på sid 2 i verktyget.
 • Skapa en lägesbild (lägesbild, ledarskap, samarbete, kommunikation)

  Verktyget innehåller färdiga frågor som hjälper bilda en lägesbild. Besvara frågorna.
 • Återhämtning

  I denna fas avslutas störningen och den övervägs. Verktyget innehåller frågor som handlar om återhämtning. Besvara frågorna.

 • Slutsatser

  Fundera på hur er arbetsgemenskap för närvarande har berett sig inför en motsvarande störning. Diskutera hur ni i fortsättningen ska förbereda er för motsvarande störningar. Kom överens om nödvändiga åtgärder.
 • Ladda ner tabellen över åtgärder för överenskommelse (pdf)

Avslutningsvis får du en sammanfattning som du kan skriva ut. Skriv ut eller spara den innan du avslutar sessionen.


Öppna verktyget

Version av arbetsmallen som kan skrivas ut

I stället för att använda ett digitalt verktyg kan ni också skriva ut mallen för Verktyget för beredskap inför hot och lägga till observationer i mallen under workshoppen, till exempel med hjälp av post-it-lappar. Ni kan också exportera den utskriftbara versionen till önskad whiteboard-applikation (t.ex. Miro).

Arbetsmall för utskrift (pdf)