Verktygslåda för psykisk hälsa för arbetsplatser och företagshälsovård

Verktygslådan ger olika perspektiv och lösningar som kan hjälpa arbetsplatsen att skapa en arbetskultur som stödjer ett välmående psyke.

-

Agera innan problemen uppstår

Det kostar inget att använda verktygen och materialen i verktygslådan. Verktygen kan användas ett i sänder eller införas i större utsträckning för att stödja arbetsgemenskapen på ett långsiktigt sätt. Verktygen är till hjälp till exempel vid utveckling av chefsarbetet, organisationsförändringar, bedömning av anställdas välbefinnande på arbetsplatsen och bedömning av organisationens förfaranden för återhämtning.