Verktygslåda för psykisk hälsa för arbetsplatser och företagshälsovård

Med hjälp av verktyg för psykisk hälsa kan arbetsgemenskaper bygga en mänsklig arbetskultur som stöder psykiskt välbefinnande.

-

Agera innan problemen uppstår

Det kostar inget att använda verktygen och materialen i verktygslådan. Verktygen kan användas ett i sänder eller införas i större utsträckning för att stödja arbetsgemenskapen på ett långsiktigt sätt. Verktygen är till hjälp till exempel vid utveckling av chefsarbetet, organisationsförändringar, bedömning av anställdas välbefinnande på arbetsplatsen och bedömning av organisationens förfaranden för återhämtning.