Vad?

Ökar förståelsen för hurdana faktorer försvårar smidigt arbete och orsakar onödig belastning i er arbetsgemenskap. Verktyget styr till gemensam diskussion och fungerar som dokumenteringsplattform. 

För vem?

Team av alla storlekar, genomförs antingen på plats eller virtuellt. Till exempel chefen eller teamledaren kan fungera som ledare.  

Fördelar?

Med hjälp av verktyget skapar ni en gemensam uppfattning om faktorer som orsakar belastning och startar en diskussion om arbetets organisering och hjärnans välbefinnande i arbetet. 

Workshoppens gång 

Rekommendationen är att workshoppens ledare förbereder sig inför workshoppen genom att i förväg bekanta sig med innehållet i kartläggningsverktyget. 

När ni är färdiga att inleda workshoppen startar ledaren den genom att klicka på öppna verktyget-knappen. Ledaren delar vyn med de övriga deltagarna och arbetet framskrider enligt anvisningarna som ges i kartläggningsverktyget. 

I workshoppen ingår: 

  • Presentation av teman förknippade med tankearbete 
  • Omröstning om de viktigaste temana (3–4) 
  • Diskussion om de valda temana och anteckning av observationer 
  • Överenskommelse om vidare åtgärder 

Det lönar sig att utveckla tankearbetet inom hela arbetsgemenskapen 

Största delen av dagens arbete består av att arbeta med information och samarbeta. Arbetet belastas av kontinuerliga avbrott och hopp från en uppgift till en annan. 

Hjärnan måste komma ihåg, orientera sig, tänka, anpassa sig till ändringar och ha förmåga att lösa problem och fatta beslut. Samtidigt behöver den arbetsro och pauser. 

Alla kan lätta på onödig hjärnbelastning i sitt eget arbete. Men det räcker sällan om inte arbetsplatsens rutiner stöder smidigt intellektuellt arbete. 

Det är mer effektivt att göra ändringar som påverkar hela arbetsgemenskapen genom att utveckla den kognitiva ergonomin. Det behövs gemensam diskussion och överenskommelser om hur arbetet utförs i samarbete och med tanke på hjärnans välbefinnande.