Information om webbplatsen

Ett bra arbetsliv byggs upp i samarbete

På arbetsplatserna ska stödet för den psykiska hälsan i första hand ges inom
arbetsgemenskapen genom att förebygga problem med arbetsförmågan.

Det lyckas när arbetsplatserna satsar på förfaranden som stöder psykisk hälsa, t.ex. gott ledarskap, bättre organisering av arbetet, bättre informationsutbyte, kompetensutveckling, respons och uppskattning.

Arbetsplatserna måste handla innan arbetsresurserna tar slut och de anställda blir överbelastade. För detta kan arbetsplatserna använda information, exempel, digitala verktyg och en modell för samarbetet med företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutets omfattande projekt fokuserar på olika sätt och metoder att stödja mental hälsa och olika branscher. Målet är att stärka arbetsplatsers och arbetsgemenskapers förmåga att stödja psykisk hälsa och att möta kraven från ett föränderligt arbetsliv när det gäller mental arbetsförmåga. 

Projektet Verktygslådan för psykisk hälsa är en del av Finlands program för hållbar tillväxt, som finansieras av EU:s unika återhämtningsinstrument (Next Generation EU). Arbetshälsoinstitutet genomför projektet tillsammans med sina samarbetspartner och ett omfattande nätverk av intressenter.

Läs mer

Verktygslåda för att hjälpa arbetsplatser

En arbetskultur som stöder den psykiska hälsan handlar om vardagliga saker, såsom växelverkan, att lösa problem tillsammans och att utveckla arbetssätten. 

Se verktygslådan