Samhällsförändringar utmanar arbetsplatser att utveckla arbetsmetoder och arbetsförhållanden som främjar psykiskt välbefinnande. Projektet Verktygslådan för psykisk hälsa hjälper det finländska arbetslivet med detta. Arbetsplatser, och i synnerhet branscher som drabbats av coronapandemin, får nya medel och metoder – och samtidigt skapas ny forskning.

PRESSMEDDELANDE 15.6.2023

Psykisk hälsa har blivit en central del av arbetsförmågan. Som ett samhällsfenomen kombinerar psykisk hälsa i arbetslivet många saker som genomgår förändring, som till exempel arbetsrelaterade förväntningar, krav och ideal samt globala utmaningar. Psykisk hälsa är också nära kopplad till ekonomin och tillgången på arbetskraft.   

– Psykiska problem utmanar arbetsförmågan, och situationen kan inte lösas bara inom hälso- och sjukvården. Förutom själva problemet måste vi prata om resurser och arbetsengagemang, säger Salla Toppinen-Tanner, Arbetshälsoinstitutets direktör.   

Arbetshälsoinstitutet inleder ett omfattande projekt med fokus på olika sätt och metoder att stödja mental hälsa och olika branscher. Målet är att stärka arbetsplatsers och arbetsgemenskapers förmåga att stödja psykisk hälsa och att möta kraven från ett föränderligt arbetsliv när det gäller mental arbetsförmåga.   

Projektet Verktygslådan för psykisk hälsa är en del av Finlands program för hållbar tillväxt, som finansieras av EU:s unika återhämtningsinstrument (Next Generation EU). Arbetshälsoinstitutet genomför projektet tillsammans med sina samarbetspartner och ett omfattande nätverk av intressenter.   

En verktygslåda för att bygga en arbetskultur som stödjer mentalt välbefinnande  

Psykisk hälsa kan främjas genom att utveckla arbetsförhållanden och se till att arbetet går smidigt och samspelet inom arbetsgemenskapen fungerar. Verktygslådan för psykisk hälsa innehåller sätt att stödja psykisk hälsa och bygga en arbetskultur som stöder mentalt välbefinnande.   

De kostnadsfria verktygen och materialen lämpar sig till exempel för att stödja chefsarbetet, utveckla tankearbetet, planera motion och fysisk aktivitet som främjar arbetsförmågan, utvärdera organisationens återhämtningspraxis och många andra situationer.   

Verktygslådan innehåller forskningsbaserade verktyg och metoder som utvecklats inom Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet (2021–2022). Projektet vidareutvecklar befintliga verktyg och publicerar nya.   

– Det finns nu hjälp att få för implementeringen av verktygen. Det lönar sig att utnyttja möjligheten att utveckla den egna arbetsplatsens verksamhet så att den stöder mental hälsa. Slutresultatet blir mer välbefinnande och produktivitet, säger Pauliina Mattila-Holappa, projektets ledande expert vid Arbetshälsoinstitutet.   

Effekterna av coronan är fortfarande synliga – stöd till hälso- och sjukvårdssektorn och konst-, kultur- och evenemangsbranscherna   

En av prioriteringarna i projektet är att stödja verksamheten inom social- och hälsovårdssektorn samt konst-, kultur- och evenemangsbranscherna som drabbats av coronatiden.

– Ibland står konkreta förhållanden och resurser i vägen för ett humant och rimligt arbetsliv. Det är nu viktigt att fokusera på välbefinnande och ork inom dessa branscher, säger Pauliina Mattila-Holappa.   

Utvecklingsåtgärderna inom social- och hälsovårdssektorn fokuserar på återhämtning i arbetet, ledarskap som stödjer arbetsförmågan och bedömning av personalresurser på arbetsplatsen.    

Inom konst-, kultur- och evenemangsbranscherna orsakas belastningen av till exempel långa och flerdelade arbetsdagar, multitasking och utmaningar med återhämtning. Pandemin förstärkte ytterligare oron för försörjning och upplevelsen av bristande uppskattning. Projektet ger yrkesverksamma inom branscherna stöd för välbefinnandet och arbetsförmågan.  

Se också  

Ytterligare information  

  • Projektets ansvariga ledare, ledande expert Pauliina Mattila-Holappa, Arbetshälsoinstitutet, pauliina.mattila-holappa@ttl.fi, 043 824 4041  

  • Salla Toppinen-Tanner, direktör, enheten för arbetsförmåga och arbetskarriärer, Arbetshälsoinstitutet, salla.toppinen-tanner@ttl.fi, 046 851 2517