Bättre för tidigt än för sent

Text: Psykisk hälsa är en framgångsfaktor

God psykisk hälsa är hela arbetsplatsens angelägenhet

På arbetsplatserna behövs förändringar som stärker välbefinnandet, innan arbetsglädjen går förlorad och medarbetarna tappar orken. Åtgärder för psykisk hälsa är en del av strategin på en framgångsrik arbetsplats. Det är bättre att ingripa för tidigt än för sent

Läs manifestet om psykisk hälsa

Ett gott ledarskap består av vardagliga gärningar

Vad kan ledningen göra för att beakta den psykiska hälsan?

Experten svarar

Välbefinnande ingår i strategin

God psykisk hälsa är en framgångsfaktor.

Se strategitips