Ett mänskligt arbetsliv innebär välmående arbetstagare och bättre resultat

En mänsklig arbetskultur tar hänsyn till de faktorer som stärker den psykiska hälsan

Utöver att främja arbetsförmågan och förhindra uppkomsten av problem kan arbetsplatser också ingripa i problem och vidta korrigerande åtgärder. Verktygslådan för psykisk hälsa erbjuder hjälp för detta.

Läs artikeln

Ett gott ledarskap består av vardagliga gärningar

Vad kan ledningen göra för att beakta den psykiska hälsan?

Experten svarar

Välbefinnande ingår i strategin

God psykisk hälsa är en framgångsfaktor.

Se strategitips