Mielenterveyden tuen työkalupakki tarjoaa yhdeksän keinoa ja menetelmää mielenterveyden tukemiseen ja vahvistamiseen työpaikoilla. Helppokäyttöisten työkalujen tehtävä on tukea mielenterveyttä erityisesti siinä vaiheessa, kun organisaatioissa on mahdollista löytää ennaltaehkäiseviä ratkaisuja.

Mukana on sekä testin, pelin ja laskurin kaltaisia toiminnallisia työkaluja työyhteisöille että valmennuksia aiheista, joista esimerkiksi esihenkilöiden, henkilöstöhallinnon ja työsuojelutoimijoiden on tärkeää vahvistaa osaamistaan. 

Tavoitteena on muuttaa mielenterveyden tuki yksilökeskeisestä, jo syntyneiden ongelmien ratkomisesta toiminnaksi, jossa painottuu työkykyongelmien ennaltaehkäisy. 

Mielenterveyttä tukevassa työkulttuurissa on kyse arkisista asioistakuten vuorovaikutuksesta, ongelmien ratkomisesta yhdessä jtyötapojen kehittämisestä

Tutkimustietoon perustuvat työkalut on kehitetty yhteistyössä työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Työkaluja voi hyödyntää yksitellen täsmätukena tai ottamalla työkalupakki käyttöön pitkäjänteiseen arjen tukeen työyhteisössä.  

Työkalupakin kohderyhmänä ovat työpaikat ja työterveyshuollot. Osa työkaluista on suunnattu esihenkilöille, työsuojelutoimijoille, henkilöstön edustajille tai HR:lle, toiset taas vahvemmin työterveyshuolloille, työntekijöille tai johdolle

Mielenterveyden tuen työkalupakki on osa sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Työelämän mielenterveysohjelmaa.

Nainen-hymyilee-tyokavereille-1200x700

Osallistuminen hankkeen arviointiin

Työkalupakki-hankkeesta tehdään arviointi, jossa tuotetaan tietoa siitä, miten mielenterveyden tukemiseen liittyvien keinojen ja menetelmien tunnettuus ja käyttöönotto on lisääntynyt hankkeen aikana.

Arviointiin osallistumisen kautta pääset antamaan palautetta sekä kertomaan kehittämisideoita siitä, miten työpaikoilla ja työterveyshuollossa tehtävää työtä voitaisiin tukea. Ilmoita mahdollinen suostumuksesi alla olevalla lomakkeella. Arviointiin osallistuminen on vapaaehtoista ja voit perua suostumuksesi myöhemmin.