Käyttötarkoitus: Työkalusarjan Muutosvalmiustesti auttaa tunnistamaan organisaation vahvuuksia ja kehittämiskohteita muutoskyvykkyydessä. Saat lisäksi ohjeet kolmeen työpajaan, jotka voit toteuttaa työyhteisösi kanssa. Työpajojen aiheet ovat uhkiin varautuminen, päätöksenteon sujuvoittaminen ja yhteistyön kehittäminen.

Kenelle: HR, johtajat ja esihenkilöt, Muutosvalmiustestin osalta myös työterveyshuollot

Työkalut ja niiden käyttöön vaadittava aika:


Muutoskyvykkyys eli resilienssi tarkoittaa kykyä sopeutua muutoksiin ja menestyä uudenlaisessa toimintaympäristössä. Se on organisaation taitoa ennakoida muutoksia ja tunnistaa riskejä omassa toiminnassa.

Resilientti organisaatio säilyttää toimintakykynsä kaikissa yllättävissä tilanteissa. Se saa tärkeimmät tehtävänsä hoidettua ilman merkittäviä katkoja ja palautettua keskeiset toiminnot nopeasti. Se sopeutuu uusiin, muuttuviin olosuhteisiin ketterästi ja kehittää toimintaansa etupainotteisesti.

Resilienssikolmio: Kyky sopeutua muutoksiin ja menestyä uudenlaisessa toimintaympäristössä muodostuu yhteistyöstä, ihmistä arvostavasta johtamisesta ja kulttuurista sekä varautumisesta ja jatkuvuuden hallinnasta.

Kuva. Resilientti työpaikka satsaa ihmistä arvostavaan johtamiseen ja kulttuuriin, yhteistyöhön työpaikalla ja koko verkoston kanssa sekä uhkiin varautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan. 

Aloita tekemällä Muutosvalmiustesti

Muutosvalmius-työkalusarja on parhaimmillaan toteutettuna koko työyhteisön kanssa. Mahdollisuus osallistua oman työyhteisön ja organisaation asioiden käsittelyyn ja kehittämiseen lisää työhyvinvointia ja sitoutumista. 

Kehittäminen kannattaa aloittaa tekemällä Muutosvalmiustesti, joka

  • antaa tilannekatsauksen työyhteisön organisaatioresilienssin tilasta ja
  • suosittelee, mikä työkalusarjan osa kannattaa tehdä seuraavaksi. 

Keskeistä on, että jokainen pääsee osallistumaan ja keskustelemaan. Yhteisellä keskustelulla voidaan löytää keinoja työn, prosessien, työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi. Yhteisestä keskustelusta ja kehittämiskohteiden tunnistamisesta edetään toimenpiteiden ideointiin ja  toimenpiteistä sopimiseen.

Tee Muutosvalmiustesti


Kehitä jatkuvuuden hallintaa ja varaudu uhkiin

Uhkiin varautumisen työkalu auttaa työyhteisöitä pohtimaan mahdollisia uhkatilanteita ja miten työyhteisössä kriisin tullen toimitaan. Työkalu ohjaa myös laatimaan toimintaohjeet uhkatilanteen varalle

Uhkiin varautumisen työkalu >>> 


Ketteryyttä ja laatua päätöksentekoon

Päätöksenteon kehitystyökalu tekee näkyväksi, mistä asioista työyhteisössä voidaan päättää yhdessä. Työkalun avulla voi kehittää päätöksenteon ketteryyttä ja laadukkuutta

Päätöksenteon kehitystyökalu >>>


Parempaa yhteistyötä tärkeiden kumppaneiden kanssa

Yhteistyön työkalu ohjaa miettimään toimenpiteitä, joiden avulla kehittää yhteistyötä keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Yhteistyön työkalu >>>