Käyttötarkoitus: Muutosvalmiustestistä ja kolmesta työpajasta koostuva työkalusarja  auttaa työyhteisöjä muokkaamaan toimintatapojaan joustavammiksi. Muutosvalmiit työpaikat ovat varautuneet tulevaan, tekevät hyvää yhteistyötä ja niiden kulttuuri on ihmiskeskeinen. 

Kenelle: Työpajojen ohjaajana voivat toimia esimerkiksi johtajat, esihenkilöt tai turvallisuus-, strategia- tai HR-ammattilaiset. Työpajoihin osallistuu koko työyhteisö.

Työkalut ja niiden käyttöön vaadittava aika:


Näin käytät Muutosvalmius-työkalusarjaa

Muutosvalmius-työkalusarja on parhaimmillaan toteutettuna koko työyhteisön kanssa. Mahdollisuus osallistua oman työyhteisön ja organisaation asioiden käsittelyyn ja kehittämiseen lisää työhyvinvointia ja sitoutumista. ​

Tehkää Muutosvalmiustesti, Käykää läpi testin tulokset, Pitäkää työpaja valitsemaanne työkalua käyttäen.

Muutosvalmiustestin tulokset suosittelevat mihin seuraavista osa-alueista teidän kannattaa ensimmäisenä tarttua ja toteuttaa työpaja:

 

Kuva. Resilientti työpaikka satsaa ihmistä arvostavaan johtamiseen ja kulttuuriin, yhteistyöhön työpaikalla ja koko verkoston kanssa sekä häiriöihin varautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan. Klikkaamalla kuvaa saat lisätietoa eri osa-alueista. 

 

Miksi muutosvalmiutta kannattaa kehittää? 

Toimintaympäristön muuttuessa työyhteisöissä tarvitaan keinoja puhua siitä, miten muutokset vaikuttavat toimintaan ja miten omia toimintatapoja täytyy muuttaa.

Muutoskyvykkyys eli resilienssi tarkoittaa kykyä sopeutua muutoksiin ja menestyä uudenlaisessa toimintaympäristössä. Työyhteisössä se tarkoittaa yhteistä taitoa ennakoida muutoksia ja tunnistaa riskejä omassa toiminnassa. Työyhteisö voi olla resilientti, vaikka jokainen sen jäsen ei olisikaan. Yhteiset toimintatavat tukevat muutosvalmiutta.

Resilientti työyhteisö

  • säilyttää toimintakykynsä kaikissa yllättävissä tilanteissa
  • saa tärkeimmät tehtävänsä hoidettua ilman merkittäviä katkoja ja palautettua keskeiset toiminnot nopeasti
  • sopeutuu uusiin, muuttuviin olosuhteisiin ketterästi ja kehittää toimintaansa etupainotteisesti