Ongelmallisen päihteiden käytön on tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä mielenterveyden häiriöihin. Eniten käytetyn päihteen, alkoholin, runsas käyttö keskimäärin kaksinkertaistaa vakavan masennustilan riskin ja lisää yleensä mielenterveyden häiriön takia myönnettyjä pitkiä sairauslomia.

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet, tupakkatuotteiden käyttö on edelleen liian yleistä ja melko uutena uhkana on ongelmallinen rahapelaaminen.

Päihdeohjelma on ohjeistus, jossa organisaatio määrittelee, miten henkilöstön päihteiden käyttöön, tupakointiin ja rahapelaamiseen suhtaudutaan ja miten niihin liittyvät ongelmat käytännössä pyritään ratkaisemaan rakentavasti sekä työntekijän että organisaation eduksi.

Päihdeohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hallita päihdehaittoja sekä vähentää päihteiden riskikäytöstä tai rahapelaamisesta aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia. 

Työkalu ohjaa sopivan päihdeohjelman teossa

Päihdeohjelmatyökalun avulla voi laatia omalle organisaatiolle sopivan päihdeohjelman. Työkalu tukee päihde- ja riippuvuusongelmien ennaltaehkäisyä lisäämällä tietoisuutta aiheesta, auttamalla jakamaan vastuita ja motivoimalla organisaatioita tunnistamaan päihdeongelmia omassa työyhteisössä.

Työkalussa on yksi kaikille sopiva, vakiomuotoinen päihdeohjelmapohja. Jos se on tasoltaan riittävä, pohjaan lisätään vain organisaation nimi ja päivämäärä. 

Päihdeohjelmaa on mahdollista tarpeen mukaan tarkentaa. Työkalun valikoista löytyy tähän ehdotuksia, joita voi muokata haluttuun muotoon.

Jos päihdeohjelman tekemisen viimeisessä vaiheessa käy ilmi, että joku kohta vaatii muokkaamista, muutokset voi palata tekemään joko työkalun yläreunasta tai alareunasta edellinen-toiminnolla.

Tee päihdeohjelma