Käyttötarkoitus Työkalulla voi tehdä monipuolisen päihdeohjelman osana työkykyjohtamista ja työterveyshuollon toiminnan suunnittelua

Kenelle HR, johtajat, työsuojelu, luottamushenkilöt ja työterveyshuolto

Kesto Vakiomuotoisen päihdeohjelman laatiminen noin 15 minuuttia, räätälöidyn ohjelman noin 2 tuntia

 

Tee päihdeohjelma


Mikä päihdeohjelma? 

Päihdeohjelma on ohjeistus, jossa organisaatio määrittelee, miten henkilöstön päihteiden käyttöön, tupakointiin ja rahapelaamiseen suhtaudutaan ja miten niihin liittyvät ongelmat käytännössä pyritään ratkaisemaan rakentavasti sekä työntekijän että organisaation eduksi.

Päihdeohjelman tavoitteena on lisätä työturvallisuutta ennaltaehkäisemällä päihdehaittoja ja vähentää päihteiden riskikäytöstä tai rahapelaamisesta aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia. 

Ongelmallisen päihteiden käytön on tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä mielenterveyden häiriöihin. Eniten käytetyn päihteen, alkoholin, runsas käyttö keskimäärin kaksinkertaistaa vakavan masennustilan riskin ja lisää mielenterveyden häiriön takia myönnettyjä pitkiä sairauslomia.

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet, tupakkatuotteiden käyttö on edelleen yleistä ja melko uusi kasvava ilmiö on ongelmallinen rahapelaaminen.

Työkalu ohjaa sopivan päihdeohjelman teossa

Päihdeohjelmatyökalun avulla voidaan laatia omalle organisaatiolle sopiva päihdeohjelma. Työkalu tukee päihde- ja riippuvuusongelmien ennaltaehkäisyä lisäämällä tietoisuutta aiheesta, auttamalla jakamaan vastuita ja motivoimalla organisaatioita tunnistamaan päihdeongelmia omassa työyhteisössä.

Päihdeohjelma tehdään yhteistoiminnassa organisaation johdon ja työntekijöiden edustajien kesken. Työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntemuksen käyttö on ensiarvoisen tärkeää hyvän päihdeohjelman laatimisessa.

Työkalussa on yksi kaikille sopiva, vakiomuotoinen päihdeohjelmapohja. Jos se on tasoltaan riittävä, pohjaan lisätään organisaation nimi ja päivämäärä ja tulostetaan valmis dokumentti.

Päihdeohjelmaa on kuitenkin hyvä tarkentaa. Työkalun valikoista löytyy tähän ehdotuksia, joita voi muokata haluttuun muotoon tai lisätä omia tekstejä.

Jos päihdeohjelman tekemisen viimeisessä vaiheessa käy ilmi, että jokin kohta vaatii muokkaamista, muutokset voi palata tekemään joko työkalun yläreunasta tai alareunasta edellinen-toiminnolla.

Tee päihdeohjelma