Valmennuksen tarkoitus Kouluttaudu vaikuttavuustutkitun vertaisryhmävalmennuksen ohjaajaksi. Valmennus parantaa osallistujien työhyvinvointia ja työkykyä ennakoivasti. Ohjaajaksi kouluttautuminen antaa valmiudet toteuttaa ryhmä omalla työpaikalla työparin kanssa.

Kenelle HR, työsuojelu, työhyvinvoinnin tai työterveyden ammattilaiset ja ohjaustyöstä kiinnostuneet.

Kesto 15 tuntia + ohjausharjoittelu


Vuodelle 2022
ei ole enää tarjolla maksuttomia ohjaajakoulutusryhmiä tai vertaisryhmävalmennuksia.


Mikä Työuran Uurtaja?

Työuran Uurtaja -valmennus Tuura on tutkitusti vaikuttava vertaisryhmämenetelmä työkyvyn ylläpitämiseen ja työuran hallintaan. 

Työuran Uurtaja on suunnattu niille uransa keskivaiheilla oleville, jotka pohtivat työhyvinvointiaan ja seuraavaa askelta työurallaan.

Vertaisvalmennuksessa muun muassa

  • tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehittymiskohteita
  • valmistaudutaan muutostilanteisiin
  • laajennetaan omia verkostoja
  • opitaan työmäärän ja stressin hallintaa
  • tehdään omia työuratavoitteita koskeva toimintasuunnitelma. 

Valmennuksen hyödyt on arvioitu vaikuttavuustutkimuksilla, joiden mukaan Työuran Uurtaja -valmennus vahvisti sisäistä motivaatiota sekä valmiuksia työuran hallintaan. Menetelmä vähensi myös pitkiä sairauspoissaoloja.

Tuura-vertaisvalmennusta toteutetaan 10-12 hengen ryhmille ja sen kokonaiskesto on 16 tuntia. 

Osallistu ohjaajakoulutukseen ja toteuta työpaikalla 

Menetelmän ohjaajakoulutus on tarkoitettu HR:n, työsuojelun, työhyvinvoinnin tai työterveyden ammattilaisille ja ohjaustyöstä kiinnostuneille.

Ohjaajaksi kouluttautuminen kannattaa erityisesti silloin, kun työpaikalla on tunnistettu tarve tukea henkilöstöä erilaisissa työhön ja uraan liittyvissä muutoksissa. Menetelmää voi hyödyntää myös kaikille tarjottavana uravalmennuksena tai osana varhaisen välittämisen suunnitelmaa.

Tuura-vertaisryhmiä ohjataan työparina. Paras hyöty mielenterveyden ja työkyvyn tukemiseen saadaan, kun työparina toimii työpaikan ja työterveyden ammattilainen. Tuura tarjoaakin mahdollisuuden tiivistää työterveysyhteistyötä.

Ohjaajakoulutus koostuu viidestä kolmen tunnin mittaisesta verkkotyöpajasta, pareittain tehtävästä ohjausharjoittelusta ja oppimispäiväkirjasta. Osallistuja saa samalla omakohtaisen kokemuksen vertaisryhmän voimasta.

Vuodelle 2022 ei ole enää tarjolla maksuttomia ohjaajakoulutusryhmiä tai vertaisryhmävalmennuksia.