Huomio ennaltaehkäiseviin työyhteisötason toimiin  

Työterveysyhteistyössä ollaan pitkällä yksilöön kohdentuvassa korjaavassa toiminnassa. Sen rinnalle tarvitaan työyhteisölle kohdennettua ennaltaehkäisevää ja mielenterveyttä edistävää yhteistyötä.  

Työpaikan arkikäytännöillä ja työyhteisöjen toimivuudella on suora yhteys henkilöstön mielenterveyteen. Tästä teemasta löytyy uusia lähestymistapoja työyhteisön hyvinvointiin. Vaikuttava työterveysyhteistyö vaatii roolien muutosta ja yhteistä tavoitteellista kehittämistä. 

 

toimintamalli_teemojen_paakuva_3

Kuva: Mieli ry

Pohdintakysymykset

Kysymyksiä työpaikalle ja työterveyshuollolle yhdessä toimimisen ja kehittymisen tueksi.

 • Nykytilan arviointi: Asteikolla 1–5 (erittäin huonosti – erittäin hyvin): Miten hyvin mielen hyvinvointi on huomioitu työterveysyhteistyössä?   Miten hyvin työpaikan voimavarat on huomioitu työterveysyhteistyössä?  
 • Käytännön toimet näkyväksi : Miten vahvistatte käytännössä mielen hyvinvointia työyhteisötasolla? Miten tuette esihenkilöitä työyhteisöiden mielenterveyden tukemisessa?  
 • Millaisia uusia käytännön toimia voisitte kehittää ja toteuttaa yhdessä?
 • Miten avoimuuden kulttuuria mielenterveyden kysymyksissä voisi vahvistaa?  
toimintamalli_hyvat_kaytannot

Toimi taitavasti

 • Osallista henkilöstö suunnitteluun ja toteutukseen. 
 • Keskity enemmän työyhteisön tukemiseen ja ratkaisulähtöisyyteen ongelmalähtöisyyden sijaan.  Nosta positiivinen mielenterveys ja voimavarat yhtä tärkeään rooliin kuin ongelmien ja juurisyiden etsiminen. 
 • Etsi yhteinen kieli. Luo psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa uskalletaan myöntää, jos ei tiedä.  
 • Työterveyshuolto: anna oma asiantuntijuus työpaikan mielenterveyden edistämiseen. Pidä huolta, että saatavilla on projektiosaamista. Työterveyshuollon toimijoiden tulisi olla fasilitaattoreita ja auttaa työyhteisöjä luomaan uusia käytäntöjä.  

toimintamalli_valta_viisaasti

Vältä viisaasti 

 • Epäselvyydet siitä, miten mielenterveys ja työ, työyhteisö ja työpaikan toiminta liittyvät yhteen ja vaikuttavat toisiinsa.
 • Liialliset odotukset siitä, että jokin tuote tai palvelu ratkaisee työn haasteet. 
 • Mielenterveyden tukemiseen tarjotaan vain valmiita yksilöön kohdentuvia riskilähtöisiä palveluratkaisuja.
 • Sovittujen toimenpiteiden toteutumista ei seurata riittävästi.
 • Työsuojelu- ja luottamusorganisaatiota ei hyödynnetä. Työsuojelu - ja luottamusorganisaatiolla on paljon tietoa hyvinvoinnin tilasta, kehittämistarpeista, käytännön kehittämisen onnistumisen edellytyksistä, toimivista käytänteistä sekä myönteisten muutosten havainnoinnista.