Onnistumiset ja kehittämiskohteet esille seurannalla ja arvioinnilla

Mielenterveyden tukeen liittyvän toiminnan arviointi edellyttää yhteistä seurantaa. Seurannalla ja arvioinnilla kehitetään työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä vastaamaan mielenterveyden tuen tarpeisiin entistä paremmin. 

Seuranta ja arviointi kertoo

 • mitä mielenterveyden tukemisessa on saatu aikaan
 • missä on onnistuttu
 • mitä tulisi kehittää edelleen.

Mielenterveyttä tukevan toiminnan vaikuttavuus on toteuma siitä, miten hyvin aikaansaannokset vastaavat ennalta määritettyihin mielenterveyden tuen tarpeisiin. 

toimintamalli_hyvat_kaytannot

Toimi taitavasti

 • Pidä toiminnan ja yhteistyön arvioinnissa yllä kehittämisasennetta ja halua oppia uutta. 
 • Huolehdi riittävästä työterveyshuollon ja työpaikan resurssoinnista, jotta voidaan aidosti panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja sen seurantaan. 
 • Seuraa työpaikan tilannetta suunnitelmallisesti yhdessä hyödyntäen kaikkia käytössä olevia mittareita, esimerkiksi henkilöstökyselyä tai voimavarakyselyä.  
 • Seuraa sekä yksilöihin että työpaikkaan kohdistuvia mielenterveyden tuen toimenpiteitä.   
 • Tee työyhteisötason raportointia ja seurantaa yksilöön kohdistuvista toimenpiteistä
 • Seuraa mielenterveyden tuen ennakoivia toimenpiteitä, esimerkiksi työpaikkaselvityksen jatkotoimenpiteiden toteutumista. 
 • Määrittele ennakoivia mittareita ja seuraa niitä, esimerkiksi työolosuhteiden (johtaminen, tiedonkulku ja työn tavoitteet) seuranta.  
 • Tee seurantaa jatkuvana toimintana. Selkeästi määritellyt tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet auttavat toteutumisen seurantaa.   
 • Seuraa vaikutusten mittareina hyvinvointilähtöisiä mittareita (esim. psyykkinen hyvinvointi) ja työyhteisötason mittareita (esim. psykososiaaliset työolot). 
 • Sovi yhteisistä palaverikäytännöistä seurannassa onnistumiseksi. Sovi mitä tietoa ja toimintaa seurataan ja milloin, sekä miten arviointiin varaudutaan ja ketkä tuovat tarvittavan tiedon tapaamiseen.

toimintamalli_valta_viisaasti

Vältä viisaasti

 • Työpaikan ja työterveyshuollon prosessien irrallisuus toisistaan – irrallisuus ei synnytä synergiaetuja. 
 • Vältä raportoinnissa ilmaisua ´tarvittaessa´ ja korvaa se konkreettisella tarpeella.