Mielenterveyden tukemiseksi työpaikalla tarvitaan sekä työpaikkaa että työterveyshuoltoa

Työterveysyhteistyö on työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä.

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa yhdessä sovittuja, suunnitelmallisia ja säännöllisiä tapaamisia toiminnan arvioimiseksi, mahdollisimman suoria yhteyksiä työpaikan ja työterveyshuollon välillä sekä niiden myötä keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen kasvattamista. Mutkattomalla työterveysyhteistyöllä tavoitellaan arjen sujuvuutta

Päivittäisessä yhteistyössä tulee varmistaa olemmeko ymmärtäneet asiat oikein. Puhummeko samoista asioista ja ilmiöistä? Näin voimme välttää väärinymmärryksiä ja tekemisen lähtemistä väärille raiteille. Perusasioiden tulee olla ennen kunnossa ennen kuin lähdetään koristelemaan kakkua ekstroilla.

Työpaikan edustaja

toimintamalli_tarkistuslista

Tarkistuslistat

Lataa tarkistuslistat (pdf)

 

Työterveysyhteistyön edellytyksiä on hyvä arvioida säännöllisesti. Kuinka monta tarkistuslistojen kohtaa teillä täyttyy?

 

toimintamalli_hyvat_kaytannot

Toimi taitavasti

  • Varmista, että työterveysyhteistyö tukee työpaikan strategiaa.
  • Huolehdi, että työterveysyhteistyön molemmilla osapuolilla on selkeät roolit ja vastuut.
  • Osallistu yhteistyöhön aktiivisesti .
  • Varaa riittävästi aikaa yhteisiin palavereihin ja valmistaudu niihin. 
  • Varmista, että osapuolet ymmärtävät toisiaan ja puhuvat samoista asioista ja ilmiöistä.
  • Pidä yhteyttä matalalla kynnyksellä ja yhteistyö tiiviinä. 

toimintamalli_valta_viisaasti

Vältä viisaasti

  • Työterveyshuolto: Älä tarjoa työnantajalle ainoastaan omia valmiita palveluita ja tuotteita tai jätä työpaikan tarpeita huomioimatta.
  • Työpaikka: Älä osta palvelukokonaisuutta, jonka odotat olevan valmis ratkaisu esimerkiksi esihenkilötyöhön tai johtamiseen.

​Mitä seuraavaksi?