Yhteisistä tavoitteista konkreettisiin toimiin

Mielenterveyden tukeminen työpaikalla on tärkeä huomioida työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa omana kokonaisuutenaan.​

toimintamalli_teemojen_paakuva_2

 

 • Huomioi työyhteisötason toimenpiteet mielenterveyden tukemiseksi.  
 • Huomioi suunnittelussa ennaltaehkäisevät toimenpiteet, työpaikan voimavarojen lisääminen ja esihenkilötyö, sen tarvitsema tuki sekä esihenkilö-työterveyshuoltoyhteistyö omina kokonaisuuksinaan. 
 • Hyödynnä suunnittelussa työterveyshuollon moniammatillisuutta sekä yhteistyössä kerättyä tietoa työpaikasta. 
 • Työterveyshuolto: suunnittele toimenpiteet yhteisiin tavoitteisiin pohjautuen työpaikkakohtaisiksi ja konkreettisiksi. 

Esimerkki
Varhaisen välittämisen vastuukortit – työkaluja esihenkilöille

toimintamalli_hyvat_kaytannot

Toimi taitavasti

 • Palastelkaa toimintasuunnitelman tarve-tavoite-toimenpideketju molemmille yhteistyön osapuolille ymmärrettäväksi.
 • Työpaikka: ota liiketoiminta mukaan suunnitteluun. Tarkastele liiketoimintasuunnitelmaa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa yhdessä. Pohdi, mitä lisähyötyä työterveysyhteistyö tuo liiketoimintaan. Uskalla panostaa mielen hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin kaikilla organisaation tasoilla. Käytä mielen hyvinvoinnin tavoitteiden asettamiseen ja suunnitteluun aikaa, myös pienillä työpaikoilla. Panosta pienelläkin työpaikalla työkyvyn tuen toimintatavoista sopimiseen. 
 • Työterveyshuolto: valitse toimintatavat ja ratkaisut työpaikan tarpeiden pohjalta, hyödynnä yhteisasiantuntijuutta valmiiden konseptien ja perustyökalujen rinnalla. 
 • Hyödynnä työpaikalla kertynyt tieto suunnittelussa. 
 • Ideoi ja kehitä uutta, kokeile rohkeasti.  Uskalla muuttaa toimimattomia käytäntöjä. 

toimintamalli_valta_viisaasti

Vältä viisaasti

 • Ylätasoinen toimintasuunnitelma.
 • Epäselvät, ylätasoiset tavoitteet ja tarveyhteydestä irralliset toimenpiteet.
 • Samojen työkalujen ja toimintatapojen käyttö kaikille. 
 • Pelkät yksilölähtöiset, reaktiiviset toimenpiteet.