För att stödja den psykiska hälsan på arbetsplatsen behövs både arbetsplatsen och företagshälsovården

Företagshälsovårdssamarbete är ett planmässigt och målinriktat samarbete inom arbetshälsa och arbetssäkerhet mellan arbetsgivaren, de anställda och företagshälsovården.

I praktiken innebär samarbetet gemensamt överenskomna, planmässiga och regelbundna möten för att utvärdera verksamheten, så direkt kommunikation som möjligt mellan arbetsplatsen och företagshälsovården samt därigenom ökad ömsesidig förståelse och ökat förtroende. Med ett okomplicerat företagshälsovårdssamarbete eftersträvas en smidig vardag. 

I vårt dagliga samarbete ska vi säkerställa att vi har förstått saker rätt. Talar vi om samma saker och fenomen? På så sätt kan vi undvika missförstånd och att saker hamnar på fel spår. De grundläggande frågorna ska vara i skick innan vi börjar dekorera tårtan.

Arbetsplatsens representant

toimintamalli_tarkistuslista

Checklistor

Ladda ner checklistorna (pdf) 

 

Det är bra att utvärdera förutsättningarna för företagshälsovårdssamarbetet regelbundet. Hur många av checklistornas punkter uppfylls hos er?

toimintamalli_hyvat_kaytannot

Agera skickligt

 • Säkerställ att företagshälsovårdssamarbetet stödjer arbetsplatsens strategi.
 • Se till att båda parterna i företagshälsovårdssamarbetet har tydliga roller och ansvar.
 • Delta aktivt i samarbetet. 
 • Avsätt tillräckligt med tid för gemensamma möten och var förberedd inför dessa. 
 • Säkerställ att parterna förstår varandra och talar om samma saker och fenomen.
 • Håll kontakt med låg tröskel och bedriv ett nära samarbete. 

toimintamalli_valta_viisaasti

Undvik klokt

 • Företagshälsovården: Erbjud inte arbetsgivaren endast era egna färdiga tjänster och produkter och lämna inte arbetsplatsens behov obeaktade. 
 • Arbetsplatsen: En servicehelhet som du köper är nödvändigtvis inte en färdig lösning för exempelvis chefsarbete eller ledarskap.

Vad är nästa steg? 

 • Skapa en situationsbild av arbetsplatsen (läs temat: Identifiera behoven, ställ upp mål)
 • Definiera målen för verksamheten och gör en plan (läs temat: Identifiera behoven, ställ upp mål och Planera och förutse)
 • Förverkliga utvecklingsarbetet (läs temat: Agera och utveckla)
 • Följ upp och utvärdera (läs temat: Lyckas och utvecklas tillsammans)