Organisaatiotasolla mielenterveyden haasteiden ehkäisy perustuu työolosuhteiden, työn sujuvuuden ja työyhteisön jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on juuri sitä, mitä asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista työterveyshuolloilta odottaa.

Oli kyse sitten organisaation arkikäytäntöjen kehittämisestä pidemmällä tähtäimellä tai täsmätilanteista, mielenterveyttä työyhteisössä kannattaa tukea ennakoiden, ei reagoiden.

Organisaatioiden tilanteet ja tarpeet vaihtelevat riippuen esimerkiksi sitä, kuinka paljon mielenterveyden tukemisen hyväksi on jo tehty ja millaisia prosesseja on käytössä. Tarve on usein työkaluille, jotka istuvat työpaikan arkeen ja käytäntöihin luontevasti.

Työkalupakki työterveyshuolloille

Mielenterveyden tuen työkalupakki tarjoaa helppokäyttöisiä ja tutkittuun tietoon perustuvia työkaluja myös työterveyshuollon moniammatillisille tiimeille. Pakissa on työkaluja ennaltaehkäisyn eri vaiheisiin.

Työkalujen teemat liittyvät esimerkiksi esihenkilöiden tukemiseen, sujuvaan aivotyöhön, päihteiden käyttöön, työn muokkaukseen tai palautumisen tukemiseen

Työterveyshuollon ja esihenkilöiden välinen vuorovaikutus on kehittynyt viime vuosina ja erilaisia esihenkilöille suunnattuja palveluja on kehitetty. Työkalupakista voi poimia tämän työhön tueksi esimerkiksi Hyvän mielen työpaikka -esihenkilövalmennuksen, jossa vahvistetaan esihenkilöiden mielenterveyden tukemisen taitoja.

Painotus on mielenterveyttä tukevien arkikäytäntöjen kehittämisessä. Monet työpaikat kaipaavat arkikäytäntöjen vahvistamiseen työn ja terveyden kumppania – työterveyshuoltoa. Työkalupakki tarjoaakin osaltaan mahdollisuuden syventää työterveysyhteistyötä ja tehdä entistä vahvemmin ennaltaehkäisevää työyhteisöön ja työolosuhteisiin kohdistuvaa työtä.

Työterveyslaitos rakentaa parhaillaan myös toimintamallia henkisen työkyvyn ja mielenterveyden tukemiseen yhdessä Mieli ry:n kanssa. Mallin avulla on mahdollista muun muassa selkiyttää eri toimijoiden rooleja ja kehittää yhteistyötä.

Testi auttaa valitsemaan työyhteisölle sopivat työkalut

Vastaamalla yhdeksään nopeaan väittämään saa vinkit siitä, mitkä työkalut soveltuvat parhaiten tietyn työyhteisön tarpeisiin.

Tee testi