Mielenterveyden tukemisessa tarvitaan keskustelua, mutta miten se onnistuu? Tutustu kysymyksiin, joiden avulla voi pohtia oman työyhteisön kehityskohteita. Oivallukset nousivat esiin Hyvin sanottu -keskustelufestivaalilla.

UUTINEN 6.10.2022

  1. Onko töiden lomassa järjestetty aikaa ja tilaa vapaamuotoiselle juttelulle?  
  2. Puhutaanko työyhteisössä siitä, mikä on riittävä suoritus ja kohtuullinen työmäärä?
  3. Kannustetaanko teillä juttelemaan matalalla kynnyksellä stressaavista asioista? 
  4. Millainen sävy kahvipöytäkeskusteluissa on? Miten  mielenterveysasioista puhutaan? 
  5. Onko työpaikalla viestitty näkyvästi siitä, mitä mielenterveys on ja mikä siihen vaikuttaa?  
  6. Onhan esihenkilöillä säännöllisesti juttuhetkiä tiimiläistensä kanssa? Saavatko he itse tukea tai työnohjausta?
  7. Kun joku työyhteisössä kertoo, että väsyttää, osataanko siihen tarttua ajoissa?  
  8. Onko teillä hyväksyttävää puhua esimerkiksi siitä, että on alakuloa tai ahdistusta?  
  9. Kun tehdään päätöksiä, keskustellaanko niiden vaikutuksista työntekijöiden mielenterveyteen?
  10. Puhutaanko teillä mielenterveydestä vain ongelmien kautta vai vaihdatteko ajatuksia siitä, mitkä asiat vahvistavat mielenterveyttä?

Oivallukset on poimittu Työelämän mielenterveysohjelman järjestämästä Hyvin sanottu -keskustelusta. Kiitos keskustelijoille ja aktiiviselle yleisölle!  

Lue myös 

Työpohja hyvän mielen keskusteluihin – esihenkilöille ja johtajille suunnattuja kysymyksiä, joilla voi kartoittaa ja kehittää mielen työkykyä tukevia käytäntöjä työpaikalla