Tämän työpohjan avulla Hyvän mielen työpaikka -valmennukseen osallistuja ja hänen organisaatiomentorinsa voivat  yhdessä kartoittaa työpaikan tilannetta ja punnita  kehityskohteita ennen ja jälkeen valmennuksen. Pohjan avulla voi myös kehittää koko työpaikan käytäntöjä edelleen. Yhteistyöllä vinkit viedään rohkeasti käytännön toimintaan!

Osallistujalle: Hyvän mielen työpaikka -valmennukseen kannattaa osallistua oman työpaikan käytäntöihin valmiiksi tutustuneena. Kannattaa myös sopia itselle keskustelukumppaniksi mentori omalta työpaikalta.

Organisaatiomentorille:  Kiitos, kun lupauduit arjen peilauskumppaniksi valmennukseen osallistuvalle! Voit olla vaikkapa esihenkilö, luottamushenkilö, henkilöstöosaaja tai johtaja. Tehtäväsi on tukea osallistujan pohdintaa ja kehittymistä. 

Ennen valmennusta

Tutustukaa Hyvän mielen työpaikka -aineistoon. Mikä teemoista on tuttu, mikä on uutta? Mitä osallistuja haluaa oppia valmennuksessa? 

Käykää läpi työpaikkanne tilannetta:

 • Miten puhumme siitä, mitä meillä on hyvä johtaminen?
 • Millaista tukea esihenkilöt saavat arjen johtamistyöhönsä?
 • Tunnistammeko työmme voimavara- ja kuormitustekijät?
 • Miten tuemme palautumista työpäivien ja -viikon aikana?

Kerratkaa työpaikkanne puheeksi ottamisen käytäntö.

 • Onko teillä jo hahmoteltu työn muokkauksen vaihtoehtoja?
 • Mitä muita työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä käytäntöjä teillä jo on?
 • Ketkä kaikki työpaikallanne liittyvät työkykyä tukevaan verkostoon?

Valmennuksen jälkeen

 • Mitä ajatuksia valmennus herätti?
 • Mitä viet siitä omaan arkeesi?
 • Mitä työpaikkamme käytäntöjä kannattaisi kehittää edelleen?
 • Keiden kannattaisi olla tässä mukana?
 • Toisen valmennuskerran jälkeen: Mistä haemme tukea kinkkisimpiin työkykytilanteisiin?

Kolmen kuukauden päästä valmennuksesta

 • Millaisissa käytännön tilanteissa pohdit työkyvyn edistämistä?
 • Miten olet muuttanut toimintaasi?
 • Millaista tukea tai yhteistyötä kaipaat?
 • Miten huolehdit omasta jaksamisestasi?
 • Miten tunnistamamme kehityskohdat ovat edenneet?
 • Millaisia työn muokkauksen keinoja meillä voisi olla?
 • Miten viestimme koko työpaikalle henkisen työkyvyn eri tukikeinoista? 

 Seuranta

 • Miten  tunnistamme henkisen työkyvyn haasteet mahdollisimman aikaisin?
 • Miten mittaamme ja seuraamme kehittämistyön vaikutuksia?