Uhkiin varautumisen työkalu 

  • Auttaa pohtimaan mahdollisia uhkatilanteita, joita työyhteisö voi kohdata.
  • Ohjaa pohtimaan miten kriisin tullen toimitaan.
  • Auttaa laatimaan toimintaohjeet kyseisen uhkatilanteen varalle. 

Yhteinen pohdinta laajentaa näkemystä yhteistyöstä kriisitilanteissa, auttaa jäsentämään johtamista ja viestintää ja miettimään jälkihoitoa. 

Toteutuessaan uhkatilanteet ovat työyhteisöä kuormittavia. Mahdollisten uhkien tunnistaminen ja toimintamalleista sopiminen lisäävät hallinnan tunnetta ja vähentävät stressiä työyhteisössä. Mallien soveltaminen todellisissa tilanteissa nopeuttaa toimintaa.

Siirry työkaluun

 

Lue kuvan tekstivastine (pdf)

Työskentely jakautuu neljään vaiheeseen:

  1. Uhkakuvan valinta (työkalussa voi valita myös valmiista vaihtoehdoista)
  2. Tilannekuvan muodostaminen (tilannekuva, johtaminen, yhteistyö, viestintä)
  3. Toipuminen
  4. Johtopäätökset

Työskentelyn yhteenvedon voi lopuksi tallentaa tai tulostaa itselle. Kirjatut vastaukset eivät jää työkalualustalle talteen. 

Siirry työkaluun

Työpohjan tulostettava versio 

Digitaalisen työkalun käyttämisen sijaan voitte myös tulostaa Uhkiin varautumisen työkalun pohjakuvan ja lisätä työpajassa kuvaan huomioita esimerkiksi post-it-lappujen avulla. 

Tulostettava työpohja (pdf)