Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja huolehtii työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Mielenterveyden näkökulmasta erityisesti psykososiaalisilla työoloilla on keskeinen merkitys. Parhaimmillaan työolot ovat voimavaratekijöitä ja vahvistavat mielenterveyttä tarjoamalla sosiaalisia suhteita, tukea, arvostusta, ennakoitavuutta ja hallinnan tunnetta.

Mielenterveyden tuen työkalupakki tarjoaa monia työkaluja työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaan. Kaikissa työkalupakin työkaluissa on tavoitteena työpaikan eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja myös vahvempi työterveysyhteistyö. Työkalut sopivat siis käytettäväksi osana työsuojelun yhteistoimintaa ja tuovat tutkittuun tietoon perustuvaa konkretiaa yhteisen keskustelun pohjaksi.

Työsuojelun työkalupakki

Työkalut tarjoavat työsuojelulle mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista, arvioida riskejä työpaikalla ja vahvistaa ennaltaehkäisevää otetta mielenterveyden tukemiseen.

  • Työnantajan vastuulla olevan vaarojen arvioinnin tukena voi hyödyntää työntekijöitä osallistavaa Aivotyöpeliä kognitiivisen kuormituksen kartoittamiseen ja yhteisten kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun.
  • Työkalupakkiin kuuluva Palautumislaskuri tarjoaa mahdollisuuden arvioida työoloja palautumisen näkökulmasta. Yhdessä työnantajan, HR:n, työsuojelun ja työntekijöiden edustajan kanssa täytettäväksi suunniteltu Palautumislaskuri sopii esimerkiksi työsuojelutoimikunnan säännölliseksi työpäivän aikaisen palautumisen arviointi- ja seurantatyökaluksi.
  • Muutosvalmius-työkalusarjaan kuuluva Ennakointityökalu tarjoaa työsuojelulle rakenteen keskustelulle, jossa tunnistetaan mahdollisia työyhteisöä uhkaavia tilanteita. Työkalu ohjaa pohtimaan, miten kriisin tullen toimitaan ja auttaa laatimaan toimintaohjeet kyseisen uhkatilanteen varalle.
  • Työsuojeluvaltuutettu voi vaikuttaa työn voimavaratekijöiden vahvistumiseen vaikkapa ehdottamalla työpaikan esihenkilöille Hyvän mielen työpaikka -esihenkilövalmennusta esihenkilötaitojen kehittämiseksi.
  • Päihdeohjelmatyökalu puolestaan tarjoaa apua nykyaikaisen, organisaation tarpeisiin pohjautuvan päihdeohjelman laatimiseen.

Mikä mielenterveyden tuen työkalu sopii juuri teille?

Vastaa yhdeksään nopeaan väittämään ja saat tulokseksi teidän työyhteisöllenne sopivan ratkaisun.

Tee testi