Mielenterveys on merkittävä työkyvyn osatekijä. Tällä hetkellä mielenterveyden häiriöt ovat yleisin työkyvyttömyyden syy Suomessa.

Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat vuosittain noin 2,5 miljardin kustannukset, kun arvioidaan menetettyjen työpanosten arvoa.

Mielenterveyteen työpaikalla voi vaikuttaa. Mielenterveyden tukeminen ja ongelmien ennaltaehkäisy on työpaikan eri toimijoiden ja työterveyshuollon yhteistyötä.

Tukea tarvitaan jo varhain. Ajoissa tunnistetut riskit tarjoavat mahdollisuuden kehittää työoloja ja työyhteisöä niin, ettei vakavia ongelmia synny. Varhainen tuki parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia jatkaa työelämässä.

Työterveysyhteistyön osalta on hyvä varmistaa, että tavoitteena on mielenterveyteen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy ja että tavoitteeseen pääsemiseksi on suunniteltu organisaation tarpeisiin sopivia toimenpiteitä. Tärkeää on myös seurata tavoitteiden toteutumista yhdessä sovittujen mittareiden avulla.

Työkaluja mielenterveyden ja työkyvyn tueksi

Mielenterveyden tuen työkalupakki tarjoaa mielenterveyttä eri näkökulmista vahvistavia, käytännönläheisiä työkaluja.

Organisaation muutostilanteisiin tarvitaan tukea ja joustavuutta, joiden vahvistamiseen tarvitaan ihmistä arvostavaa johtamista ja kulttuuria, yhteistyötä sekä varautumista ja jatkuvuudenhallintaa.

Palautumislaskuri ohjaa selvittämään ja ratkaisemaan palautumisen kannalta kriittisiä haasteita.

Tärkeitä teemoja mielen hyvinvoinnin edistämisessä ovat myös päihde- ja riippuvuusongelmien ennaltaehkäisy, liikkeen ja liikkumisen huomioiminen työarjessa sekä työn muokkaus mielenterveyden tukena.

Mikä mielenterveyden tuen työkalu sopii juuri teille?

Vastaa yhdeksään nopeaan väittämään ja saat tulokseksi teidän työyhteisöllenne sopivan ratkaisun.

Tee testi