Hyvällä johtamisella rakennetaan työn voimavaroja. Työolosuhteita, työn sujuvuutta ja työyhteisöä kehittämällä vahvistetaan mielen hyvinvointia ja ehkäistään ongelmia jo ennalta.
 

Esihenkilöiden valmiuksilla on suuri merkitys mielenterveysoireiden tunnistamisessa sekä oikea-aikaisessa ongelmiin tarttumisessa. Kun ongelmiin tartutaan osana työpaikan normaalia työkykyjohtamista, työntekijä pääsee ajoissa oikean avun piiriin. 

Mielenterveyden tuen työkalupakki tarjoaa tutkimustietoon perustuvia työkaluja ennakoivaan mielenterveyden tukemiseen työyhteisössä. Työkalujen avulla voi kehittää organisaatiota, työolosuhteita ja työn tekemisen tapoja mielen hyvinvointia tukeviksi. Toisaalta myös esihenkilöt tarvitsevat tukea omaan työhönsä.

Esihenkilöiden ja HR:n työkalupakki

Työkalujen avulla voi oppia johtamaan mielenterveyttä vahvistaen, ottamaan puheeksi mielenterveyteen liittyviä asioita esimerkiksi muutostilanteissa, urasiirtymissä tai sairauslomalta palaavan ihmisen kanssa. 

Henkilöstön kehittäjille työkalut antavat välineitä tukea ennakoivaa mielenterveyden vahvistamista sekä konkretiaa työkykyjohtamiseen. 

Työn muokkauksen verkkokurssilla oppii hyödyntämään työn muokkausta mielenterveyden ja psyykkisen toimintakyvyn tukena. 

Aivotyöpeli auttaa tunnistamaan kognitiivisen kuormituksen tekijöitä työyhteisössä, Palautumislaskuri taas kehittämään työoloja palautumista tukeviksi. 

Miten voit? -työhyvinvointitestistä saa nopeasti työhyvinvoinnin tilannekuvan ja neuvot siihen, mitä tehdä. Työyhteisöissä testiä voidaan käyttää osana esimerkiksi varhaisen tuen keskusteluihin valmistautumista, kehityskeskusteluprosessin osana tai työhyvinvointia tukemaan tiimi- tai ryhmäpalavereissa. Testi voi myös mahdollistaa aikaisemman puuttumisen työpaikalla.

Mikä mielenterveyden tuen työkalu sopii juuri teille?

Vastaa yhdeksään nopeaan väittämään ja saat tulokseksi teidän työyhteisöllenne sopivan ratkaisun.

Tee testi