Perehdytys vähentää ylisuorittamista

Riittävän hyvin tehty työ johtaa parempaan jaksamiseen ja tulokseen. OP Turun Seudussa kaikki työntekijät perehdytetään sopivan kokoisiin tavoitteisiin, kertoo muutos- ja kehitysjohtaja Irma Hyvärinen.

Miksi päätitte tarttua toimeen mielenterveyden vahvistamiseksi työpaikalla?

Olimme tunnistaneet finanssialalle tutun piirteen: ihmiset ovat hyvin vaativia itselleen. Tulospalkkiojärjestelmistä voi syntyä kuva, että pitäisi jatkuvasti tehdä huippusuoritus.
Lisäksi valtakunnallinen trendi oli meilläkin siihen suuntaan, että nuorilla työntekijöillä mielenterveydestä johtuvat sairauspoissaolot olivat kasvussa.

Jos tällaiseen signaaliin ei tartu ajoissa, sen merkitys voi kasvaa. Siksi halusimme vaikuttaa työyhteisön kulttuuriin, jotta työn kuormittavuus vähenisi.

Mitä olette muuttaneet työpaikan arjessa?  

Olemme rakentaneet yhdessä työterveyshuollon kanssa Kasi on hyvä suoritus -valmennuksen. Siinä pysähdytään pohtimaan omaa suhtautumista työssä suoriutumiseen ja siihen, mikä kaikki elämässä kuormittaa.

Lisäksi käydään läpi omien tavoitteiden asettamista. Haluamme lisää puhetta siitä, mitä tarkoittaa riittävän hyvin tehty työ.

Meillä on koulutettu toimintamalliin neljä valmentajaa. He tekevät kollegoina samoja töitä ja pystyvät tarjoamaan myös vertaistukea. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään malliin, ja lisäksi valmennuksia toteutetaan tiimeille. 

OP Turun Seudun muutos- ja kehitysjohtaja Irma Hyvärinen.

Kuvassa: OP Turun Seudun muutos- ja kehitysjohtaja Irma Hyvärinen. 

Mitä olette saavuttaneet ja oppineet? 

Emme yritäkään ratkaista kaikkea kerralla. Esimerkiksi työmäärään liittyviä kysymyksiä työstetään eri keinoilla.

Pidämme huolta siitä, ettei tämä ole mutuilua tai keittiöpsykologiaa. Työterveyshuollon ammattilaiset Mehiläisestä ovat mukana sisällön valmistelussa. Valmentajat saavat myös työnohjausta.

Olemme jo saaneet hyvää palautetta valmennuksen käyneiltä uusilta työntekijöiltä riippumatta iästä tai aiemmasta työelämäkokemuksesta.

Mitä haluat sanoa muille työpaikoille?

On tärkeää keskustella työhön liittyvistä odotuksista: mikä on riittävän hyvä suoritus ja mikä on huippusuoritus.

Kaikille pitää olla selvää, mikä on työnantajan mukaan riittävää. Kasi on hyvä suoritus -valmennus on yksi hyvä virike, jolla saadaan rohkeasti tämä keskustelu käyntiin.