Tavoite

Toimintakyvyn, terveyden ja vireystilan säilyminen erilaisissa töissä.  

Liikunta kannattaa suunnitella työn mukaan

  • Istumatyön tekijä tarvitsee aineenvaihduntaa kiihdyttävää ja tuki- ja liikuntaelimistöä vahvistavaa liikkumista.
  • Fyysisen työn tekijä hyötyy liikunnasta, joka kehittää työssä tarvittavaa fyysistä toimintakykyä, kuten aerobista- ja lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Lisäksi on hyvä harjoittaa myös muita kuin työssä usein yksipuolisesti kuormittuvia lihaksia.
  • Vuorotyön tekijällä liikunta voi olla ensisijaisesti vuorokausirytmin häiriintymisen haittoja ehkäisevää eikä siten liian raskasta.
  • Tietointensiivisessä työssä korostuu ylivireyden laukaisu.
  • Poikkeavissa lämpöoloissa hyödytään verenkiertoelimistön vahvistamisesta.
  • Hengityssuojaimia käytettäessä keuhkojen toimintakykyä kannattaa vahvistaa.

Liike ja mieli -oppimateriaalin taulukosta selviää tarkemmin, mitkä ovat erilaisten töiden ominaispiirteet, minkälaista liikuntaa näiden ominaispiirteiden perusteella suositellaan ja mihin liikunta tällöin kohdistuu.

Katsokaa tarkemmin perusteluja ja taustatietoja siitä, miten liikunta, liikkuminen ja palautumisesta huolehtiminen vaikuttavat erityisesti mielen hyvinvointiin ja miksi siihen kannattaa panostaa 

Vinkki! Liikunta toimii myös palautumisen tukena.