Kurssin tarkoitus Lisää osaamista ja näkökulmia työn muokkaukseen, työkyvyn ylläpitoon ja varhaisen tuen kehittämiseen, mielenterveyteen, työhön paluun tukeen sekä työkykyneuvotteluun

Kenelle HR, johtajat ja esihenkilöt, myös työsuojelu, luottamushenkilöt ja työterveyshuolto 

Kesto Noin 3–4 tuntia itsenäistä opiskelua tietomateriaalin ja esimerkkien avulla, mahdollisuus myös opiskella osissa tarpeen mukaan

 

Siirry verkkokurssille


Työn muokkaus lyhyesti 

Työnantajalla on vastuu turvallisten ja terveellisten työolojen johtamisesta. Mieli ja työn muokkaus -verkkokurssi auttaa  tunnistamaan työn muokkauksen merkityksen ja löytämään konkreettisia keinoja työn muokkaukseen psyykkisen toimintakyvyn tukena ja tilanteissa, joissa mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn. 

Työkykyä tulee johtaa. Työn muokkauksella tarkoitetaan kaikkia niitä työkykyjohtamisen toimenpiteitä, joilla työ sovitetaan vastaamaan tekijänsä toimintakykyä. 

Suuri osa työntekijöistä tekee työn muokkausta tietämättään suunnittelemalla ja tekemällä työtehtäviä niiden innostavuus ja vaatimukset huomioiden.

Jos työntekijällä on toimintakykyyn vaikuttava sairaus, voidaan työpaikan työkykyjohtamisen toimintamalleissa huomioida tietoisesti työn muokkaus osana työkyvyn tukea. Muokkauksen on osoitettu lyhentävän työntekijän sairauspoissaoloja. Työn muokkausta tehdään samalla tavoin, on kyse sitten fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta.

Muokkaus voi olla hetkellistä tai johtaa pysyviin muutoksiin. Muokkaus on prosessi, jonka tavoitteista sovitaan yhdessä työpaikan ja työntekijän kanssa ja jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Työn muokkauksessa voi hyödyntää apuna työpaikan kumppaneita kuten työterveyshuoltoa, mutta se ei onnistu ilman työpaikan oman toiminnan kehittämistä.

Mieli ja työn muokkaus -verkkokurssi koostuu kuudesta osasta

  1. Miten tukea työkykyä ja hyvinvointia työpaikalla?
  2. Työkyky ja mielenterveys
  3. Mielenterveyden häiriöt työikäisillä
  4. Mitä työn muokkaus on?
  5. Työn muokkauksen vaiheet ja roolit
  6. Työn muokkaus ja kuormituksen hallinta käytännössä

Kurssi sisältää

  • Esimerkkitapauksia
  • Tehtäviä, joiden kautta hahmottuu, miten työn muokkaus voisi vastata oman organisaation tarpeita
  • Tukea työn muokkausta koskeviin neuvotteluihin
  • Näkökulmia siihen, miten viestiä työn muokkauksesta työyhteisössä.

Siirry verkkokurssille