Käyttötarkoitus: Muutosvalmiustesti antaa tilannekatsauksen työyhteisön organisaatioresilienssin tilasta ja suosittelee, mikä Muutosvalmius-työkalusarjan osa kannattaa tehdä seuraavaksi. 

Kenelle: Ohjaajana voi toimia esimerkiksi johtaja, esihenkilö tai turvallisuus-, strategia- tai HR-ammattilainen.

Kesto: Pienryhmätyöskentely 60 minuuttia, yhteinen yhteenveto 30 minuuttia.

Testin toteuttaminen työyhteisön kanssa

  • Tehkää testi keskustellen yhdessä kustakin kysymyksestä. Yhteisellä keskustelulla voidaan löytää keinoja työn, prosessien, työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi. Yhteisestä keskustelusta ja kehittämiskohteiden tunnistamisesta edetään toimenpiteiden ideointiin ja  toimenpiteistä sopimiseen.
  • Jakakaa tarvittaessa iso ryhmä 3-5 hengen pienryhmiin. Pienryhmässä on mahdollista keskustella luottamuksellisesti muutosvalmiuden eri osa-alueista.
  • Tulostakaa kyselyn yhteenveto talteen itsellenne ja keskustelkaa yhteenvedosta.
  • Päättäkää, mitä työkalusarjan työkalua hyödynnätte seuraavaksi.

Vastaukset tallentuvat Työterveyslaitoksen tutkimustietokantaan. Vastaajaorganisaatiota ei pystytä tunnistamaan eikä vastaajia voida tunnistaa jälkikäteen. Työterveyslaitos voi hyödyntää kyselyvastauksia työyhteisöjen muutosvalmiuteen liittyvässä tutkimuksessa, ja niistä raportoidaan esim. Työterveyslaitoksen verkkosivuilla ja tieteellisissä julkaisuissa. Vastaamalla tähän kyselyyn annatte suostumuksen osallistua tutkimukseen.

Tee Muutosvalmiustesti