Työn parissa vietetään aikaa vuosittain noin 1600 tuntia. Työn aikaisella liikkumisella ja työpaikan tukemalla liikunnan harrastamisella voi edistää hyvinvointia luontevasti jokaisen arkeen nivottuna.

Liikunta ja liikkuminen vähentävät masennusoireita ja kohtalaisen tutkimusnäytön mukaan liikunnan edistäminen työpaikalla vähentää myös sairauspoissaoloja etenkin silloin, kun liikunnan edistämistä toteutetaan koko työyhteisön tasolla.

Tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta ja hyvä fyysinen kunto vaimentavat elimistön stressireaktioita ja vähentävät stressiin liittyviä terveysongelmia.

Monet sairaudet ja niiden oireet ovat yhteydessä mielen hyvinvointiin. Liikunnan Käypä hoito -suosituksen mukaan säännöllinen liikunta tarjoaa ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta moneen sairauteen.

Ennen kaikkea liikuntaan ja liikkumiseen panostaminen on erinomaista toimintaa työkyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyyn.

Työpaikka voi parhaimmillaan olla luonteva ympäristö yhteisöllisesti toteutettavan liikunnan ja liikkumisen edistämiseen. Etä- ja monipaikkainen työ haastaa työpaikkoja etsimään uusia liikuntaa edistäviä käytäntöjä.

Koulutusta ja tietoa

Liike & mieli -työkalusarjaan kuuluu motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tukemiseen liittyvä koulutus sekä vuoden 2022 alussa julkaistava verkkomateriaali.

Tavoitteena on auttaa organisaatioita löytämään keinoja liikunnan ja liikkumisen edistämiseen ja istumisen ja liikkumattomuuden vähentämiseen osana työkykyjohtamista ja työarkea.

Työterveyshuolloille työkalusarja opastaa konkreettiset askeleet liikunnan ja liikkumisen sisällyttämisestä asiakasyhteistyöhön työn vaatimukset huomioiden.

Motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tuki -koulutus

Koulutus työterveyshuoltojen ja työpaikkojen työkyvyn kehittämisen asiantuntijoille arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan perustuvan lyhytintervention käyttöön. Koulutuksella voidaan vahvistaa työntekijöiden käyttäytymisen joustavuutta ja sisäistä motivaatiota. Valmennusta tarjotaan vuonna 2022, mukaan voi ilmoittautua jo nyt. 

Ilmoittautuminen ja ajankohdat

Tulossa alkuvuonna 2022

Itsenäisesti opiskeltava verkkomateriaali julkaistaan 20.1.2022.