12.5.2022

Kun organisaatiolla on resilienssiä eli muutoskykyä, se säilyttää toimintakykynsä kriisin aikana. Resilientti organisaatio ottaa vastaan uuden tilanteen ja sopeutuu siihen. Se luovii muutoksissa aktiivisena ja valppaana.

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Miira Heiniö on tutkinut ja kehittänyt resilienssiä useissa organisaatioissa. Hänen mukaansa resilientti työpaikka satsaa varsinkin näihin kolmeen osa-alueeseen:

  1. Ihmistä arvostava johtaminen ja kulttuuri. 
  2. Yhteistyö työpaikalla ja koko verkoston kanssa. 
  3. Uhkiin varautuminen ja jatkuvuuden hallinta. 

Miira Heiniö on ollut tekemässä Muutosvalmius-työkalusarjaa, joka auttaa organisaatioita varautumaan ja sopeutumaan muutoksiin. Työkalut ovat osa Mielenterveyden työkalupakkia.

”Resilientin organisaation toimintatavat tukevat työntekijöiden osallisuutta. Kaikki pääsevät mukaan keskusteluun siitä, mihin työpaikka on menossa. Mahdollisten uhkien tunnistaminen ja toimintamalleista sopiminen luovat hallinnan tunnetta.”


Tämä on ote Työterveyslaitoksen Työpiste-lehden jutusta. Lue koko juttu Työpiste-lehdestä