1.2.2022

Resilientti ja muutosvalmis työpaikka säilyttää toimintakykynsä kaikissa olosuhteissa, toipuu yllättävistä tilanteista, sopeutuu muuttuvaan toimintaympäristöön ja kehittää aktiivisesti toimintaansa.

Muutosvalmius-valmennus tarjoaa enintään 100 hengen työpaikoille keinoja kehittää omaa organisaatioresilienssiään.

– Kyse on pitkälti siitä, että lisätään henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja kehittää omaa työtään. Pienissä organisaatioissa on mahdollisuus saada kehitystä aikaan nopeastikin, erityisasiantuntija Miira Heiniö Työterveyslaitoksesta sanoo.

Valmennuskokonaisuus sisältää

  • alku- ja loppumittauksen koko työpaikalle
  • kolme verkkotyöpajaa
  • halukkaille työpaikkakohtaista virtuaalisparrausta.

Ensimmäinen verkkotyöpaja keskittyy organisaatioresilienssiin ja sen kehittämiseen. Toinen on teematyöpaja oman työpaikan tilanteeseen perustuen. Teematyöpajojen aiheita ovat muun muassa ihmistä arvostava organisaatiokulttuuri, yhteistyö sekä varautuminen ja jatkuvuudenhallinta. Kolmannessa työpajassa mietitään askeleita eteenpäin. 

Keväällä järjestetään neljä valmennusryhmää. Ryhmät alkavat 14.2., 1.3., 15.3. ja 29.3.2022.

Valmennuksen kesto on yhteensä 12 tuntia. Kokonaisuuteen kuuluu kolmen kaksituntisen työpajan lisäksi arviolta kuusi tuntia itsenäistä työskentelyä. Tarkoitus on, että samasta organisaatiosta osallistuu kaksi henkilöä (työpari).

Katso valmennuksen kulku (pdf)

Katso ajankohdat ja ilmoittaudu valmennukseen

Valmennukset ovat osa Mielenterveyden työkalupakkiin kuuluvaa Muutosvalmius-työkalusarjaa